ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra, đánh giá hiệu quả giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Trảng Bom
Đăng ngày: 17-06-2020 04:09
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Ngày 17/6/2020, đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Vũ Đình Trung - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn về việc tổ chức triển khai thực hiện giám sát Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Anh trung.jpg
Đ/c Vũ Đình Trung phát biểu tại buổi làm việc​

Hưởng ứng chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Mặt trận các cấp huyện Trảng Bom đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chính sách hỗ trợ, tập trung vào các nội dung: đối tượng, điều kiện, thời gian hỗ trợ… để các tầng lớp nhân dân nhất là các đối tượng thuộc diện hỗ trợ biết, đăng ký thụ hưởng, đảm bảo thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ người dân.

Anh Sỹ.jpg

Đ/c Trương Tấn Sỹ - UV.BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trảng Bom phát biểu tại buổi làm việc

Trong thời gian từ ngày 28/5-10/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp giám sát việc rà soát, xét chọn, lập danh sách 07 nhóm đối tượng người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, trong đó giám sát trực tiếp 0917 xã, thị trấn, 08 xã còn lại giám sát qua báo cáo của xã. Kết quả cho thấy Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã phối hợp với Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền về cơ chế, chính sách hỗ trợ, thông báo công khai đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, hướng dẫn quy trình thủ tục để toàn dân biết. Huyện đã tiến hành công tác hỗ trợ xong và đúng cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội….
Trong đó, chi hỗ trợ 6.410 đối tượng bảo trợ xã hội, 809 người có công, 2.208 người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo được nhận hỗ trợ theo Quyết định 15.

Ngoài ra, hưởng ứng Lời kêu gọi hỗ trợ Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận các cấp đã đẩy mạnh kêu gọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện tham gia ủng hộ, kết quả đã tiếp nhận trên 3 tỷ đồng để chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Mặt trận các cấp huyện Trảng Bom trong công tác phối hợp tuyên truyền, vận động người dân chung sức phòng chống, dịch Covid-19 cũng như giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42, Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước để người dân hiểu, đồng thuận; tiếp tục phối hợp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19 thông qua đẩy mạnh phong trào đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…


Phong tràoIn nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu