ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tọa đàm về hỗ trợ chính sách Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
Đăng ngày: 17-06-2020 02:45
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 12/6/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến các Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16, khóa IX về Chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy, TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Chủ trì Hội nghị; ông Châu Minh Nguyện - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và ông Đặng Văn Điềm - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh - Đồng chủ trì, cùng các đồng chí lãnh đạo Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Công thương và đại diện lãnh đạo các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.​

16aa871870068d58d417.jpg
Quang cảnh tọa đàm


Chủ trì tọa đàm, đồng chí Bùi Quang Huy khẳng định tầm quan trọng của Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, Đề án là một bước cụ thể hóa thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm mục đích tập hợp các hoạt động có liên quan đếnhau, sử dụng các nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng phát triển trong một hoặc nhiều ngành, lĩnh vực, địa bàn trong một hoặc nhiu giai đoạn. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự tọa đàm đóng góp những ý kiến, kiến nghị, trao đổi, thảo luận về nội dung dự thảo Nghị quyết về chủ trương ban hành Đề án, đây là một bước chuẩn bị trước để góp phần thành công vào Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 16, khóa IX về Chủ trương ban hành Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 được tổ chức vào ngày 19/6/2020.

0d9d33c9c5d7388961c6.jpg
Đ/c Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc


Các đại biểu tham dự tọa đàm đã cơ bản nhất trí sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản dự thảo; sự phù hợp của văn bản dự thảo với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp tại Đồng Nai; tính đúng đắn, khoa học, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, tính khả thi của văn bản dự thảo và những nội dung hỗ trợ trong văn bản dự thảo Đề án. Tọa đàm đã ghi nhận 15 ý kiến, trao đổi, đóng góp, bổ sung của đại diện các doanh nghiệp, 03 lượt ý kiến của Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, xoay quan Nội dung hỗ trợ trong văn bản dự thảo: trong Nhóm chính sách hỗ trợ chung tập trung vào 03 nội dung: Nội dung “Hỗ trợ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV”; Nội dung “Hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp hỗ trợ”; Nội dung “Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV”; trong Nhóm chính sách hỗ trợ trọng tâm cho DNNVV tập trung 02 nội dung: Nội dung “Hỗ tr DNNVV khi nghiệp sáng tạo”; Nội dung “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị”. Ngoài những nội dung hỗ trợ đã nêu trong văn bản Dự thảo, các đại biểu đã nêu một số vấn đề từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, như: những thuận lợi, khó khăn trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp trong từng lĩnh vực; các doanh nghiệp cần Nhà nước có cơ chế chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nào; đề xuất thành lập Trung tâm tư vấn hỗ trợ DNNVV, Ban hành động và phát triển DNNVV; vấn đề quy hoạch thành lập, cụm, khu công nghiệp cho DNNVV Đồng Nai…

69e3bb7e4c60b13ee871 (1).jpg

Ông Nguyễn Khắc Sơn – Giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển Sơn An phát biểu thảo luận

d13338cccfd2328c6bc3.jpg

Bà Đoàn Thị Nguyên Thảo – Chủ tịch HĐQT Công ty CP đào tạo Thành Nhân Phát biểu thảo luận

Kết luận buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Quang Huy đánh giá những ý kiến thảo luận của các đại biểu thật sự phong phú, xác đáng và thẳn thắn… đã phác họa lên bức tranh hoạt động của DNNVV trên địa bàn tỉnh; đồng chí mong rằng các cơ quan hữu quan: Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh… cần có nhiều hoạt động thực tiễn cụ thể hơn nữa để cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh; Sở Kế hoạch – Đầu tư tiếp tục lắng nghe, tập hợp ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp để bổ sung, hoàn thiện hơn nữa dự thảo Nghị quyết về Chủ trương ban hành Đề án; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của các doanh nghiệp, phản ánh tới các cấp ủy Đảng, chính quyền liên quan góp phần giải quyết các tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu chính đáng phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy việc hỗ trợ DNNVV trong thời gian tới chuyển biến mạnh mẽ.

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi tọa đàm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổng hợp cùng với kết quả tại Hội nghị phản biện xã hội vào ngày 19/6/2020 và có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo (Sở Kế hoạch Đầu tư) nghiên cứu, xem xét có ý kiến trả lời sau hội nghị, góp phần hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Chủ trương ban hành Đề án, sớm được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tạo cơ sở pháp lý trong hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh.

​Phong trào UBMTTQVN tỉnh
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu