ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ký kết chương trình phối hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020
Đăng ngày: 27-05-2020 02:39
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 26/5/2020, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị - xã hội, Sở Công thương, Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức lễ ký kết thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020.

Tham dự tại buổi lễ có ông Đào Văn Phước, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các tổ chức thành viên tỉnh và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng đại diện phóng viên Đài PTTH Đồng Nai, Báo Đồng Nai tham dự và đưa tin.

410bce7954d3ae8df7c2.jpg
Đ/c Đào Văn Phước phát biểu khai mạc

Những năm qua các cuộc vận động, phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đã đạt những kết quả tích cực, đạt được ghi nhận, đánh giá cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức thành viên. Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc  trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, thực hiện Chương trình phối hợp số 03/CTrPH-MTTW-TCTV ngày 12/3/2020 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức Chính trị - xã hội, Hội Người Cao tuổi, Hội chữ Thập Đỏ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức Chính trị - xã hội, Sở Công thương, Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp thực hiện trong năm 2020.

8456a4023da8c7f69eb9.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ký kết Chương trình phối hợp

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm đảm bảo phát huy hơn nữa vai trò chủ trì của Mặt trận, sự chủ động sáng tạo của các tổ chức thành viên trong việc tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh nhà; tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng trong tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước nhất là ở cơ sở, địa bàn dân cư; trong công tác phối hợp phải thiết thực, có trọng tâm; bên cạnh đó định kỳ đánh giá, rút kinh nghiệm và thường xuyên nhân rộng, làm lan tỏa các điển hình tiêu biểu trong tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

 

Phong trào

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu