ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Họp thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Khối thi đua 10 lần thứ II
Đăng ngày: 06-05-2020 04:24
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 05.5.2020, tại hội trường Hội Cựu chiến binh tỉnh, Khối thi đua 10 đã tổ chức họp bàn kế hoạch tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Khối thi đua 10, lần thứ II, giai đoạn 2020 - 2025.
Tham dự và chủ trì cuộc họp có ông Dương Hòa Hiệp, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh (Khối trưởng); đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo và cán bộ theo dõi thi đua các đơn vị thành viên Khối thi đua 10 (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh).
20200505_141957.jpg
Ông Dương Hòa Hiệp, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất một số nội dung như: số lượng đại biểu tham dự đại hội; số lượng điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen; hình thức biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến tham dự đại hội; hình thức giao lưu, thảo luận cũng như một số vấn đề liên quan đến công tác hậu cần chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội.

Hiện nay, do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên thời gian tổ chức Đại hội sẽ được ấn định sau khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đơn vị Khối Thi đua 10 thống nhất đẩy mạnh công tác phối hợp để hoàn tất công tác chuẩn bị. Tất cả ở trạng thái sẵn sàng để khi có chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức Đại hội Khối thi đua 10 một cách chu đáo, đảm bảo các mục đích, yêu cầu đề ra.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu