ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai và giám sát chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Đăng ngày: 28-04-2020 08:53
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 27/4/2020, tại TP Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và giám sát chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam;đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký UBTW MTTQ Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị.
Chủ trì điểm cầu Hội nghị tại Đồng Nai: đồng chí Nguyễn Hòa Hiệp, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Quang Huy, TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và xã hội cấp huyện.
Trực tuyến giám sát dịch.jpg 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam toàn bộ 63 tỉnh, thành đã được nghe đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quán triệt, hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt, hướng dẫn giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố triển khai và thực hiện công tác giám sát đi đôi với đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách hỗ trợ cho các cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng Covid-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân phản ánh kịp thời với cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò giám sát trực tiếp của người dân ở địa bàn khu dân cư; nêu cao trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận, phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên để triển khai hiệu quả công tác giám sát; công tác giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận phải đảm bảo tính khách quan, công tâm, trách nhiệm; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, không công khai minh bạch và các biểu hiện lợi dụng, trục lợi chính sách.

 

Phong trào 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu