ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tiếp tục chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Đăng ngày: 16-04-2020 09:05
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 10/4/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận quyên góp trực tiếp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai ủng hộ.
Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, với mong muốn đóng góp một phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh nhà, cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai đã quyên góp ủng hộ 112.200.000 đồng.
cấp nước.jpg

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Đào Văn Phước nhận số tiền ủng hộ từ đại diện công ty 


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước ghi nhận, biểu dương nghĩa cử cao đẹp của Ban giám đốc, cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai, những đóng góp của quý Công ty sẽ kịp thời chuyển những đóng góp tới các đơn vị, cá nhân đang trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch, chữa trị bệnh, những khu vực đang phải cách ly, những trường hợp đang được điều trị bệnh cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

 

Phong trào

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu