ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Mặt trận Tổ quốc huyện Long Thành phối hợp triển khai thực hiện Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19"
Đăng ngày: 09-04-2020 02:46
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí phòng, chống dịch Covid 19” trên địa bàn tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai phát động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp triển khai đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, các đơn vị trường học, các cá nhân trên địa bàn huyện tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 góp phần chung tay cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.

760886486dec96b2cffd.jpg 

Hiện vật do Công ty TNHH Thôn Trang Xanh -  xã Lộc An ủng hộ

Qua triển khai Lời kêu gọi, ngoài các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Long Thành đã trực tiếp ủng hộ Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, thì tính đến ngày 08/4/2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tiếp nhận hiện vật của các tổ chức, cá nhân gồm: 500 hộp sữa, 1.000kg gạo, 100 thùng mì, 500 chai nước suối, 2.400 chai nước khoáng, với tổng trị giá 57,5 triệu đồng do Tịnh Thất bảo Tạng xã Phước Thái, Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức xã An Phước, Công ty TNHH Thôn Trang Xanh xã Lộc An và Đại lý gạo Dương Thân khu Phước Hải – thị trấn Long Thành ủng hộ. Sau khi tiếp nhận, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã bàn giao Sở Y tế tỉnh Đồng Nai các hiện vật trên để góp phần cùng tỉnh Đồng Nai có thêm nguồn lực tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, bảo đảm sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. 

ac0ca738409cbbc2e28d.jpg77856dd286767d282467.jpg 

Hiện vật do Thiền Viện Trúc Lâm Trí Đức - xã An Phước và Đại lý gạo Dương Thân khu Phước Hải – thị trấn Long Thành ủng hộ

Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành tiếp tục kêu gọi sự chung tay cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tập trung hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân quyết tâm tuân thủ các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế để chiến thắng đại dịch.

 ​Kiều Lan – MTTQ Long Thành

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu