ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện năm 2019
Đăng ngày: 12-02-2020 08:00
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng 11-2, tại Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh đã diễn ra Hội nghị giao ban giữa HĐND với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và HĐND cấp huyện.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Xuân Thống, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Vũ Đình Trung, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh...

Năm 2019, công tác của HĐND tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả nổi bật: Tổ chức 06 kỳ họp HĐND tỉnh (nhiều nhất trong các năm) thông qua 58 Nghị quyết làm cơ sở cho UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các vấn đề quan trọng của địa phương, đáp ứng với yêu cầu của tình hình thực tế; hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND hai cấp, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; công tác tiép xúc cử tri được phối hợp tổ chức chu đáo, tạo thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú...
IMG-6215.JPG

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh trong năm 2020 cần phối hợp tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh và huyện; triển khai thực hiện các nghị quyết của HDND tỉnh và phát huy tốt hơn nữa vai trò của các sở, ngành trong việc tham mưu cho UBND xây dựng các tờ trình trình HĐND tỉnh tại các kỳ họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, phải thực hiện tốt việc tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND và các kỳ họp Quốc hội. Các buổi tiếp xúc cử tri phải đảm bảo chất lượng, nghiêm túc, tuyệt đối không được để một số đối tượng lợi dụng quyền công dân gây mất an ninh, trật tự. Đồng thời, phải có hình thức xử lý nghiêm những đối tượng cố tình gây mất an ninh trật tự tại các cuộc tiếp xúc cử tri.

Đối với đơn thư khiếu nại của công dân, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp tổ chức tiếp và xử lý đơn thư khiếu nại chu đáo, kịp thời, công khai; UBND tỉnh có trách nhiệm tập trung giải quyết các nội dung khiếu nại một cách rốt ráo để kịp thời trả lời cho công dân; HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chú ý chọn những vấn đề có đơn thư khiếu nại kéo dài để kiểm tra, giám sát, đề xuất các giải pháp giải quyết dứt điểm. 

Một nhiệm vụ quan trọng được đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, đó là trong thời gian tới, HĐND cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh và HĐND cấp huyện tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát các vấn đề mà cử tri quan tâm, bức xúc. Trong đó, phải chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, giám sát có chiều sâu, tránh việc kiểm tra, giám sát hình thức, không đạt được hiệu quả như mong muốn. Năm 2020, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức phản biện xã hội đối với những chủ trương có tác động lớn đến đời sống nhân dân. 

IMG-6214 (1).JPG

  Đồng chí Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị


Bảo Trân 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu