ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2020
Đăng ngày: 10-02-2020 11:21
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 10.02.2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác Mặt trận năm 2020.
 

Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cùng tham dự có các vị trong Ban Thường trực, lãnh đạo, chuyên viên các ban, đơn vị chuyên môn cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tham dự Hội nghị trực tuyến tại các điểm cầu toàn quốc có hơn 2200 đại biểu là các vị Ban Thường trực, lãnh đạo, chuyên viên các ban, đơn vị chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện. Ông Đào Văn Phước - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai.

 Diem cau DN.jpg
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trực tiếp truyền đạt các chuyên đề trọng tâm về: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ.

 img8520_rjjb.jpg
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh triển khai chuyên đề công tác Mặt trận năm 2020

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định năm 2020 là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện lớn, do đó công tác Mặt trận cũng đòi hỏi phải có nhiều nội dung thiết thực, hiệu quả; trước mắt toàn hệ thống cần tiếp tục chung tay, chung sức cùng với Chính phủ, các ban, bộ, ngành liên quan kiểm soát dịch nCoV.

 Thanh Man.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai tốt Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; tiếp tục đổi mới hoạt động để tạo điểm nhấn trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tiếp tục triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo hướng có trọng tâm, trọng điểm sát với thực tế, trúng vào những vấn đề mà dư luận xã hội và nhân dân quan tâm… Một trong những yêu cầu được Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đặt ra đó là MTTQ Việt Nam các cấp phải tham gia vào quá trình chuẩn bị văn kiện, kiện toàn bộ máy nhân sự trước thềm Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và phát huy sức mạnh của hơn 100 ngàn khu dân cư trên cả nước là trách nhiệm của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương; mỗi cán bộ Mặt trận cần giữ vững kỷ cương, kỷ luật nghiêm minh trên tinh thần quyết tâm, quyết liệt, quyết đoán, quyết làm để công tác Mặt trận đạt kết quả cao nhất.

Nhật Qua​ng​
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu