ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019
Đăng ngày: 19-11-2019 10:12
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện chương trình công tác năm 2019, từ ngày 11 đến ngày 15/11/2019 tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận cho cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở năm 2019.

quang cảnh.jpg 
Quang cảnh lớp tập huấn
 
Tham dự lớp có 181 đồng chí là cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Qua thời gian 05 ngày, lớp tập huấn đã nghe giới thiệu một số nội dung cơ bản về triển khai kết quả và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), 05 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị, 05 chuyên đề bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận và có 01 buổi thảo luận về nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại cơ sở.

Nhìn chung, qua các chuyên đề do các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn, các học viên tham dự lớp đã hăng say nghiên cứu tài liệu, chú ý tiếp thu các nội dung được các báo cáo viên trình bày và có những ý kiến trao đổi với báo cáo viên về những vấn đề còn vướng mắc tại cơ sở. Các học viên đánh giá cao những nội dung và hình thức mà các Báo cáo viên chọn lựa để chuyển tải, giúp cho cán bộ Mặt trận cơ sở nắm vững thêm những kỹ năng, kiến thức phục vụ cho công tác Mặt trận ở cơ sở. Lớp tập huấn đã hoàn thành những nội dung, chương trình theo kế hoạch đã được đề ra.

chú huy.jpg
Đ/c Bùi Quang Huy - TUV, Phó Chủ tịch Thường trực trao giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp tập huấn
anh trung.jpg
Đ/c Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch trao 
giấy chứng nhận cho các học viên hoàn thành lớp tập huấn​


Kết thúc ​đợt tập huấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có quyết định cấp Giấy chứng nhận cho các học viên tham dự lớp tập huấn.

Dương Hòa

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu