ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
MTTQ huyện Long Thành tổ chức Hội nghị phản biện đối với dự thảo kế hoạch cấp nước trên địa bàn huyện năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025
Đăng ngày: 16-10-2019 02:54
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 14/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch cấp nước trên địa bàn huyện năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 801-QĐ/TU ngày 14/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định số 614-QĐ/HU ngày 30/12/2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 và Kế hoạch số 228/KH-MTH ngày 08/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2019; Căn cứ Nghị quyết số109-NQ/HU ngày 03/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn số 8497/UBND ngày 25/9/2019 của UBND huyện Long Thành về đề nghị phản biện Kế hoạch cấp nước trên địa bàn huyện Long Thành năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025.

​​Ngày 14/10/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch cấp nước trên địa bàn huyện năm 2020 và giai đoạn 2020-2025. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Phong An – HUV – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các Phòng, ban trực thuộc UBND huyện, các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; các vị Trưởng, Phó Ban Tư vấn KTXH Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện đơn vị tư vấn, đơn vị cấp nước. Chủ trì Hội nghị Ông Nguyễn Tấn Hưng – UVBTV – Trưởng BDV Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành.

b0c7c4aaa1be47e01eaf.jpgCác đại biểu tham gia phản biện tại Hội nghi


Sau khi nghe Đại diện Phòng Quản lý Đô thị huyện thông qua dự thảo kế hoạch cấp nước trên địa bàn huyện Long Thành năm 2020 và giai đoạn 2020-2025. Các đại biểu đã tham gia góp ý, phản biện với 08 ý kiến tập trung vào 21 nội dung. Các ý kiến phản biện của các vị đại biểu đã phân tích sâu, cụ thể sự cần thiết và phù hợp của dự thảo Kế hoạch với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực tiễn của địa phương. Đặc biệt là đại biểu đã kiến nghị tháo gỡ những khó khăn khi thực hiện việc lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước. Bên cạnh đó các đại biểu cũng mạnh dạn đề xuất phương án tối ưu đề nghị Phòng Quản lý Đô thị tiếp thu, xem xét nghiên cứu để việc triển khai thực hiện hiêu quả, đảm bảo theo đúng quy định. Nhìn chung, Hội nghị đều đồng thuận cao và nhất trí cho rằng việc ban hành Kế hoạch này là cần thiết, đảm bảo tính khách quan, thể hiện được tính nhân văn, khoa học. Việc thực hiện Kế hoạch này sẽ góp phần giúp cho người dân có nước sạch, hợp vệ sinh và thể hiện nhất quán chủ trương của cấp ủy, chính quyền trong quan tâm, chăm lo đời sống của người dân, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, góp phần thực hiện có hiệu quả trong tham gia xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nâng cao trên địa bàn huyện.

9b74992bfc3f1a61432e.jpg 

 

Ông Nguyễn Tấn Hưng – UVBTV – Trưởng BDV Huyện ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành phát biểu kết luận

 

Phát biểu Kết luận tại Hội nghị, Ông Nguyễn Tấn Hưng – Chủ tọa đã đề nghị các ngành chức năng có liên quan tiếp thu các ý kiến phản biện, tham mưu với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm bổ sung, điều chỉnh dự thảo phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn, đơn vị cấp nước có giải pháp thực hiện các phương án thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống cung cấp nước sạch vừa tiết kiệm vừa phù hợp với cơ sở hạ tầng của từng địa phương, nhất là cung cấp nguồn nước sạch đảm bảo sức khỏe cho người dân khi sử dụng. Mặc khác, đối với các đoàn thể thành viên của MTTQ huyện và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đúng quy định của pháp luật trong việc sử dụng, bảo quản hệ thống cung cấp nguồn nước sạch, thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với các công trình thi công trên địa bàn khi hệ thống cấp nước được triển khai lắp đặt tại địa phương.


​Kiều Lan – MTTQ Long Thành

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu