ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
PHÁT HUY VAI TRÒ CÁC TÔN GIÁO THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LONG KHÁNH
Đăng ngày: 02-10-2019 02:44
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Chương trình Phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016–2021 đã ký kết ngày 31/8/2016; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã xây dựng Chương trình phối hợp hành động, trong đó chọn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Quang là đơn vị làm điểm Mô hình “Các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”

Qua thời gian triển khai thực hiện, các tôn giáo trên địa bàn xã Bảo Quang thường xuyên tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu lồng ghép trong các ngày lễ trọng, các buổi sinh hoạt của các tôn giáo vận động giáo dân, tín đồ phật tử không sử dụng những vật tư, phương tiện tạo ra những sản phẩm độc hại hay thực hiện quy trình sản xuất gây ô nhiễm môi trường, tăng cường độ của biến đổi khí hậu, không sử dụng chất cấm, chất kích thích và chất bảo vệ thực vật không đúng quy định trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến, dịch vụ gây hại cho con người và môi trường. Xây dựng và giữ gìn cơ sở tôn giáo trang nghiêm trong lành, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp. Xây dựng kỹ năng tự ứng phó, giúp nhau giải quyết những rủi ro thiên tai phù hợp với địa bàn dân cư và tôn giáo mình. Tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, các hoạt động an sinh xã hội, tự nguyện giúp đỡ và vận động giúp đỡ người nghèo khó, người gặp khó khăn tại cộng đồng dân cư khi gặp phải thiên tai, bão, lũ, hỏa hoạn. Từ đó ý thức của các tín đồ tôn giáo chuyển biến rõ nét, mọi người ý thức tự giác trong việc phân loại rác thải, tham gia đăng ký đổ rác, trồng hoa, cây xanh làm đẹp đường làng ngõ xóm, không vứt rác xác súc vật ra đường.

8f6b971d2459c2079b48.jpg
                              Đường Mô hình Giáo xứ Bảo Quang
5cd6a8f5e7b101ef58a0.jpg
                         Sân trước Giáo xứ Bảo Quang
b405f5454701a15ff810.jpg
                                   Đường Mô hình Giáo xứ Bảo Quang
1a4bbcb09df27bac22e3.jpg
                                  Mô hình Chùa Huyền Trang
2e31cf68ee2a0874513b.jpg
                                       Đường 
Mô hình Chùa Huyền Trang​

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Quang đã báo cáo cấp ủy,  phối hợp với người đứng đầu Giáo xứ Bảo Quang và Chùa Huyền Trang thành lập Mô hình “Cộng đoàn Giáo họ Vinh Sơn (này là Giáo xứ Bảo Quang) và nhân dân Tổ 4 Ấp 18 Gia Đình - Tổ 6 Ấp Ruộng Tre tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng đường kiểu mẫu” và Mô hình “Nhân dân ấp Bàu Cối và Phật tử Chùa Huyền Trang tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”. Đồng thời xây dựng điểm 2 tuyến đường kiểu mẫu trồng hoa và lắp đặt trụ cờ Tổ quốc chiều dài 2,7 km, kinh phí do Chùa Huyền Trang, Giáo xứ Bảo Quang và nhân dân đóng góp 135 triệu đồng. Hàng tuần, Phật tử Chùa Huyền Trang và nhân dân ấp Bàu Cối cùng Giáo xứ Bảo Quang và giáo dân tổ chức phát quang hàng rào, dọn vệ sinh, thu gom rác thải, nhổ cỏ, bỏ phân và chăm sóc cây kiểng đảm bảo hai tuyến đường kiểu mẫu luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với những kết quả đạt được nói trên, Mô hình “Giáo xứ Bảo Quang và nhân dân Tổ 4 Ấp 18 Gia Đình - Tổ 6 Ấp Ruộng Tre tham gia bảo vệ môi trường gắn với xây dựng đường kiểu mẫu” đã được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chọn tuyên dương tại Hội nghị toàn quốc về “Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” vào ngày 14.10.2019 sắp tới tại Tỉnh Thừa Thiên Huế.

                                                                                                Bảo Thùy

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu