ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO CƠ QUAN BHXH HUYỆN THEO QUYẾT ĐỊNH 2018
Đăng ngày: 02-10-2019 12:03
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CHO CƠ QUAN BHXH HUYỆN THEO QUYẾT ĐỊNH 2018

Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2019 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán Phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện.

Về tham dự Hội nghị có ông Trần Bá Đạt, Bí thư huyện uỷ Định Quán; Ông Trần Du; PCT HĐND huyện, bà Nguyễn Thị Diễm Châu, Huyện uỷ viên – PCT UBND huyện; Ông Trần Hữu Hạnh, Thường vụ HU – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; ông Hồ Sỹ Hưng, Giám đốc BHXH huyện, về tham dự hội nghị còn có các phòng ban của huyện, các ban ngành đoàn thể của các xã, TT và 300 đoàn viên hội viên cùng tham dự.


20191002_093613 Đc Trần Hữu Hạnh chủ trì HN.jpg 
Đ/c Trần Hữu Hạnh, TVHU - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện điều hành Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho cơ quan BHXH
 

Tại hội nghị cơ quan BHXH huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019 của cơ quan BHXH như; Công tác thu, chi; Công tác tuyên truyền phát triển đối tượng, Thực hiện chính sách BHXH-BHYT, quản lý chế độ BHXH, cấp sổ - thẻ, tiếp nhận và quản lý hồ sơ …

20191002_084307 Người dân tham gia góp ý.jpg 
Người dân tham gia góp ý cơ quan BHXH huyện

20191002_084734 Toàn cảnh HN.jpg  Hình ảnh Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho Cơ quan BHXH huyện

Sau khi cơ quan BHXH báo cáo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện điều hành và gợi ý thảo luận để hội nghị tham gia góp ý đối với cơ quan BHXH, tại hội nghị có 14 ý kiến tham gia góp ý cho cơ quan BHXH xoay quanh các vấn đề như; thời hạn mua và cấp thẻ BHYT, sử dụng thẻ BHYT khám chữa bệnh, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiệm tự nguyện cho người dân…và được cơ quan BHXH trả lời trực tiếp tại hội nghị.


​BTT Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu