ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
MTTQ Nhơn Trạch tổ chức hội nghị phản biện và tọa đàm về nông thôn mới
Đăng ngày: 30-09-2019 09:17
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 20/9/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhơn Trạch đã tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Báo cáo, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của Ủy ban nhân dân huyện và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân thực hiện mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

 

Căn cứ Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội;

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-MTTQ ngày 19/8/2019 về tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền nông thôn mới; Kế hoạch số 19/KH-MTTQ về hội nghị phản biện dự thảo báo  cáo, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của Ủy ban nhân dân huyện Nhơn Trạch.   
Sáng ngày 20/9/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhơn Trạch đã tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Báo cáo, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của Ủy ban nhân dân huyện và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nhân dân thực hiện mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới
Chủ trì hội nghị ông Phạm Sỹ Linh – UVTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhơn Trạch.
Đến tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Nhân – Q. Trưởng Phòng Kinh tế huyện cùng với 64 vị đại biểu là đại diện các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận các ấp.
Sau khi chủ trì hội nghị quán triệt mục đích, yêu cầu của hội nghị và đại diện Phòng Kinh tế huyện trình bày tóm tắt nội dung dự thảo báo cáo, có 05 đại biểu đã lần lượt tham gia phát biểu gần 10 ý kiến phản biện, góp ý cho dự thảo báo cáo. Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất với các tiêu chí đánh giá; đồng thời các đại biểu đã phân tích, chỉ rõ những thiếu sót, hạn chế của dự thảo báo cáo và đề nghị Phòng Kinh tế cần nghiên cứu sâu hơn để hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình phê duyệt.

 

Phan bien va toa dam.jpg
Quang cảnh hội nghị

 

Đối với tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhận định: các mô hình được giới thiệu tại Hội nghị đa số đạt hiệu quả cao về phát triển kinh tế, đối với những khó khăn về vốn, về đầu ra đối với nông sản sẽ được MTTQ huyện ghi nhận, đồng thời sẽ có hướng phối hợp với các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ cho các hộ dân. Bên cạnh đó, huyện cũng ưu tiên phát triển và nhân rộng các mô hình nông nghiệp đô thị như: trồng hoa, cây cảnh, sinh vật cảnh,…phù hợp với định hướng đi lên đô thị của huyện trong thời gian tới. Đồng thời đề nghị MTTQ các xã lựa chọn một số mô hình giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ đó góp phần vào mục tiêu giảm nghèo chung của huyện và xây dựng nông thôn mới nâng cao.

                                                                                                                                                                               Thanh Hòa

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu