ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
BTS Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng hành chính đạo
Đăng ngày: 25-09-2019 06:46
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Từ ngày 25 đến 27-9, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng hành chính và trụ trì năm 2019 cho hơn 600 tăng, ni, trụ trì các cơ sở Phật giáo trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước đã đến dự và tặng lẵng hoa chúc mừng lớp học.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp tăng ni, trụ trì các chùa, cơ sở Phật giáo trên địa bàn có thêm kiến thức và kinh nghiệm để hoạt động Phật sự và quản lý cơ sở tự viện đạt hiệu quả, đúng pháp luật, đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

images2233568_IMG_3241.jpg 
Ông Đào Văn Phước, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng lẳng hoa chúc mừng lớp học
 

Bên cạnh việc được phổ biến, cập nhật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trong các hoạt động tôn giáo; điều lệ, quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam… thì các học viên còn được tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai.


Ngọc Thúy
 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu