ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Quan tâm hướng dẫn các hoạt động giáo dục và bảo vệ môi trường sinh thái
Đăng ngày: 20-09-2019 02:54
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Đó là những vấn đề được các đại biểu quan tâm, nhân dịp họp mặt các vị chức sắc Công giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh phối hợp tổ chức vào sáng ngày 20/9/2019
 

IMG_0582.jpg

Toàn cảnh buổi họp mặt chức sắc Công giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

Tại buổi họp mặt đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả thực hiện các chính sách tình hình tín ngưỡng, tôn giáo, kết quả giải quyết các kiến nghị tại họp mặt các vị chức sắc công giáo năm 2018.

 IMG_0574.jpg

Ông Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, các vị đại biểu đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương luôn hướng dẫn, giúp đỡ các hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật, thông tin kết quả sinh hoạt tôn giáo, công tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thực hiện các lĩnh vực của đời sống xã hội và nêu một số vấn đề, kiến nghị chính quyền, Mặt trận Tổ quốc hướng dẫn, tạo điều kiện một số liên quan đến hoạt động giáo dục mầm non, giáo dục khiếm thị; quan tâm vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái; bảo trợ xã hội; xây dựng đường giao thông nông thôn; vấn đề người dân nhập cư không có giấy tờ tùy thân…

 IMG_0575.jpg

Linh mục Đỗ Văn Ngân Giám mục phụ tá, Tổng đại diện Giáo phận Xuân Lộc phát biểu tại buổi mặt

Dịp này, Giám mục phụ tá, Tổng đại diện Giáo phận Xuân Lộc Đỗ Văn Ngân và các linh mục dự họp cũng đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp luôn hướng dẫn, giúp đỡ các hoạt động tôn giáo đúng quy định của pháp luật, “sống tốt đời đẹp đạo”. Giám mục phụ tá, Tổng đại diện Giáo phận Xuân Lộc và các linh mục cũng mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ các vị tham gia các lĩnh vực được nhà nước xã hội hoá.

Trong 9 tháng năm 2019, đồng bào công giáo tỉnh Đồng Nai được tạo điều kiện thuận lợi trong sinh hoạt tôn giáo, đáp ứng nhu cầu về mặt tinh thần, nhu cầu vật chất, tích cực trong lao động, sản xuất xây dựng nếp sống văn mnh, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp  phần phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đạt Linh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu