ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị truyền thông về công tác Dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2019
Đăng ngày: 20-09-2019 09:33
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện chương trình phối hợp công tác truyền thông, giáo dục về dân số năm 2019, sáng ngày 20/9/2019 tại Nhà văn hóa xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức Hội nghị truyền thông về công tác dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2019 tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Cửu, đại diện lãnh đạo Mặt trận và các đoàn thể xã Phú Lý cùng với khoảng 100 đại biểu là người dân tộc Chơro trên địa bàn xã.

f8f78bef1161f63faf70.jpg
Thạc sỹ Nguyễn Kim Tuyến – Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh báo cáo tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe thạc sỹ Nguyễn Kim Tuyến – Phó chi cục Trưởng Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh giới thiệu các nội dung như: tình hình dân số của cả nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng; tình hình mất cân bằng giới tính hiện nay, thực trạng và nguyên nhân; tình trạng nạo phá thai hiện nay trong giới trẻ; việc lựa chọn giới tính khi sinh…

ce6a04769ef879a620e9.jpg
b8a725b2bf3c5862012d.jpg

Báo cáo viên trao đổi với người dân

Hội nghị nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, giảm tỷ lệ sinh con thứ 03 trở lên, tiến tới ổn định quy mô dân số và nâng cao chất lượng dân số; duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ mang thai vị thành niên, tăng tỷ lệ sàng lọc trước khi sinh và sơ sinh; tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại; tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

Dương Hòa

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu