ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MẶT TRẬN NĂM 2019
Đăng ngày: 05-09-2019 09:49
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
HUYỆN ĐỊNH QUÁN TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁM SÁT VÀ PHẢN BIỆN XÃ HỘI CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ MẶT TRẬN NĂM 2019

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-MTTQ-BTT ngày 06/8/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận cấp huyện và xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2019.

20190904_083857 Toàn cảnh hội nghị Tập huấn.jpg
Toàn cảnh hội nghị 
Tập huấn công tác Giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ Cán bộ mặt trận cơ sở năm 2019

Nhằm nâng cao kỹ năng, trang bị thêm các kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở, Sáng ngày 04/8/2019 Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Lớp tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2019. Về dự Lớp Tập huấn có Đ/c Bùi Quang Huy, Tỉnh uỷ viên – Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai; đ/c Nguyễn Chánh Tám , Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đ/c Dương Thị Kim Phú – Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán. Tham dự lớp tập huấn có các đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam 14 xã, thị trấn, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn. Tổng số 135 người tham dự.

20190904_083737 Đc Bùi Quang Huy.jpg 
Đ/c Bùi Quang Huy, Tỉnh uỷ viên - PCT Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tập huấn công tác Giám sát và phản biện xã hội cho đội ngũ Cán bộ mặt trận cơ sở năm 2019
 

Tại buổi tập huấn Đ/c Bùi Quang Huy, Tỉnh uỷ viên – Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai triển khai các văn bản, hướng dẫn về Công tác giám sát và phản biển xã hội theo Quyết định 217 và 218 của Bộ chính trị; Hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; các kỹ năng, nghiệp vụ trong tổ chức giám sát và phản biển xã hội, cũng tại buổi tập huấn sau khi nghe Đ/c Bùi Quang Huy, Tỉnh uỷ viên – Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai triển khai về công tác giám sát và phản biển xã hội các đ/c chí cán bộ Mặt trận cơ sở tham gia góp ý kiến thảo luận, trao đổi thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.


BTT UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN ĐỊNH QUÁN

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu