ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn công các tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật taị huyện Vĩnh Cửu
Đăng ngày: 30-08-2019 01:50
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Nhằm nâng cao kỹ năng, trang bị thêm các kiến thức pháp luật mới được ban hành đối với cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và thành viên “Nhóm nòng cốt” trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư

20190828_081727.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn


Thực hiện kế hoạch 02/KH-MTT ngày 06/8/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019.

Nhằm nâng cao kỹ năng, trang bị thêm các kiến thức pháp luật mới được ban hành đối với cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và thành viên “Nhóm nòng cốt” trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư; Phổ biến kịp thời các Bộ Luật, Luật, văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của người dân.

Ngày 26/8/ 2019 tại Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Cửu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Cửu mở lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 130 cán bộ Mặt trận cơ sở và thành viên nhóm nòng cốt trên địa bàn huyện.

20190828_081713.jpg
Luật sư Vòng Khiềng - Giám đốc trung tâm trợ giúp pháp lý báo cáo viên tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên được báo cáo viên Vòng Khiềng- Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý-  Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền chuyên đề về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật gồm 9 chương và 133 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và Luật Trẻ em 2016  gồm 7 chương, 106 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2017.

Xuân Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu