ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn công các tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật taị thành phố Biên Hòa
Đăng ngày: 26-08-2019 10:25
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện kế hoạch 02/KH-MTT ngày 06/8/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019
 

20190821_154517.jpg
Báo cáo viên- Luật gia Nguyễn Đức tuyên truyền tại Mặt trận Biên Hòa

Nhằm nâng cao kỹ năng, trang bị thêm các kiến thức pháp luật mới được ban hành đối với cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và thành viên “Nhóm nòng cốt” trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư; Phổ biến kịp thời các Bộ Luật, Luật, văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của người dân.

Ngày 21/8/ 2019 tại Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Biên Hòa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố Biên Hòa mở lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 300 cán bộ Mặt trận cơ sở và thành viên nhóm nòng cốt trên địa bàn thành phố.

20190821_145257.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên được báo cáo viên Nguyễn Đức- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền chuyên đề về Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật gồm 9 chương và 133 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 và Luật Trẻ em 2016  gồm 7 chương, 106 điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/06/2017.

 

Xuân Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu