ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở về chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
Đăng ngày: 21-08-2019 02:35
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 21/8/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức tập huấn cán bộ Mặt trận cơ sở về chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại thành phố Biên Hòa.
 IMG_6817.jpg
 Quang cảnh lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có Ông Bùi Quang Huy – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Bà Lê Thị Hòa Thuận – UVTT/Trưởng Ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Tấn Long - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Biên Hòa cùng với gần 250 cán bộ Mặt trận cơ sở và các Trưởng ấp, khu phố.

IMG_6841.jpg 
 
Ông Bùi Quang Huy – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giảng bài tại lớp tập huấn

 
Nội dung tập huấn xoay quanh những vấn đề cơ bản của công tác Mặt trận trong tình hình mới; triển khai phổ biến một số văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về thực hiện chương trình “4 giảm”, phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp thu những ý kiến, thuận lợi, khó khăn, kiến nghị của đại biểu trong việc thực hiện các phong trào.

 IMG_6828.jpg

Bà Lê Thị Hòa Thuận – UVTT/Trưởng Ban Phong trào Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giảng bài tại lớp tập huấn

 

 

 

Phong trào

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu