ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần IX nhiệm kỳ 2019-2024: MTTQ tỉnh Đồng Nai- Dấu ấn một nhiệm kỳ
Đăng ngày: 29-07-2019 08:08
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Nai đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp; tuyên truyền, vận động hiệu quả các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động, nhất là xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; MTTQ luôn là mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các tôn giáo; công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng có hiệu quả; ngày hội đại đoàn kết dân tộc hằng năm được tổ chức vui tươi, ý nghĩa ở 100% ấp, khu dân cư… là những dấu ấn nổi bật của công tác Mặt trận tỉnh Đồng Nai, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ trong quá trình phát triển chung của tỉnh.
Rõ việc, rõ trách nhiệm

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh diễn ra trong hai ngày 30 và 31-7 với 300 đại biểu chính thức đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh. Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, phát triển”, Đại hội là dịp để các đại biểu cùng nhìn lại chặng đường đã qua, trong đó đánh giá rõ những kết quả, bài học kinh nghiệm cũng như vấn đề còn hạn chế và tìm nguyên nhân, giải pháp khắc phục, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc hơn, thực hiện tốt hơn nữa các phong trào, các cuộc vận động, đóng góp tích cực xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, hội nhập, phát triển bền vững.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, MTTQ các cấp trong tỉnh, đặc biệt là Mặt trận tỉnh luôn chú trọng, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND các cấp, có cơ chế, chính sách tạo thuận lợi để MTTQ hoạt động hiệu quả hơn, phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh. Nhờ vậy, các hoạt động quan trọng của Mặt trận như phát động, tổ chức các phong trào, các cuộc vận động lớn; hoạt động giám sát, phản biện, đoàn kết các tôn giáo, vận động ủng hộ người nghèo, xóa nhà dột, nhà tạm… đều nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy trong tỉnh, sự phối hợp, bố trí kinh phí, nguồn lực của chính quyền cùng cấp nên hiệu quả hoạt động được khẳng định rõ.

IMG_9087.JPG
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và LLVT thăm, tặng quà một cơ sở tôn giáo ở Vĩnh Cửu

Để phát huy hiệu quả thực hiện các chương trình hành động hằng năm đồng thời bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, 5 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ký kết phối hợp với UBND tỉnh, các ngành, các tổ chức thành viên nhiều bản quy chế, chương trình phối hợp hoạt động. Với vai trò chủ trì, hiệp thương, thống nhất hành động trước mỗi nhiệm vụ từ thực hiện các cuộc vận động đến hoạt động giám sát, phản biện…MTTQ tỉnh đều có văn bản phân công cụ thể cho từng tổ chức thành viên để khơi dậy, phát huy chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh. Đơn cử trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị, Quyết định 801 của Tỉnh ủy được triển khai với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, đúng pháp luật. Trong đó, tùy vào chức năng nhiệm vụ của các tổ chức thành viên để phân công nhiệm vụ cụ thể trước mỗi cuộc giám sát, hội nghị phản biện. Kết quả trong nhiệm kỳ đã có 628 cuộc giám sát, 48 hội nghị phản biện của MTTQ các cấp đã góp phần làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện mới, sát thực với tâm tư, nguyện vọng, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân…

IMG_8979.jpg
Ký kết quy chế phối hợp giữa UB. MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức 
thành viên

Nhờ bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, MTTQ các cấp trong tỉnh tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị và 729 của Tỉnh ủy. Chẳng hạn trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, toàn tỉnh đã có trên 99,7% cử tri đi bầu cử. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng dần đi vào nền nếp, phát huy tác dụng, đạt hiệu quả tích cực đã tổ chức giám sát cộng đồng 7.688 công trình, dự án; hòa giải trên 5000 vụ; xử lý 1.858 đơn khiếu nại; tiếp 731 lượt công dân; thực hiện rõ trách nhiệm trong việc lựa chọn, giới thiệu bầu thành viên Hội thẩm tòa án nhân dân cấp tỉnh, huyện…

Huy động sức mạnh của dân để phát triển

Một dấu ấn lớn công tác Mặt trận của tỉnh nhiệm kỳ qua là tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của tham gia thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp vào việc Đồng Nai hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới nhìn nhận, kết quả xây dựng nông thôn mới của tỉnh với 132/132 xã, 11/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 35 xã nông thôn mới nâng cao cho thấy, việc huy động sức mạnh toàn dân vào nhiệm vụ này đã và đang đạt hiệu quả thiết thực, đồng thời phản ánh được vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Thông qua cuộc vận động, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp cùng các ngành, các tổ chức thành viên vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp hoặc trực tiếp ủng hộ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo xây dựng nhà tình thương, giúp tư liệu sản xuất, vốn, giống, trợ cấp khó khăn đột xuất, hỗ trợ học bổng được gần 1.726 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 (giai đoạn 2015 - 2017) là 2,89%, đến đầu năm 2018 giảm còn 0,9% (7.164 hộ nghèo, theo chuẩn mới). Năm 2018, tỉnh Đồng Nai được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cấp Bằng ghi công hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho người nghèo theo tiêu chí của Chính phủ.

Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo, từ thiện, “Vì Trường Sa thân yêu” và cứu trợ hoạn nạn do thiên tai xảy ra được nhân dân hưởng ứng tích cực. Việc tham gia huy động sức mạnh nhân dân vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục phát huy tác dụng. Công tác vận động thanh niên nhập ngũ và giới thiệu việc làm, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đạt chỉ tiêu. Công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu đã được nhân dân tích cực hưởng ứng. Đến nay toàn tỉnh đã có 121 khu dân cư xây dựng và ra mắt mô hình “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từng bước đi vào nền nếp…

IMG_8985.jpg
Nối nhịp yêu thương một chương trình hỗ trợ người nghèo do UB. MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hằng năm​

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn, triển khai hiệu quả phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” do Mặt trận Trung ương phát động; các tổ chức thành viên Mặt trận đã chủ động, sáng tạo, phát động nhiều phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, huy động được đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia. Chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là việc thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được tiến hành đồng thời với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” có hiệu quả; Mặt trận Tổ quốc triển khai, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân….

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của MTTQ các cấp, nhiệm kỳ IX (2019-2024), Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh xác định mục tiêu: “Phát huy dân chủ, đoàn kết đồng thuận, xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, hội nhập, phát triển bền vững”. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãnh phí; tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường đồng thuận, huy động sức mạnh toàn dân vào sự phát triển chung của tỉnh.

Để thực hiện đạt mục tiêu đề ra, Đại hội sẽ bàn thảo 5 chương trình hành động với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, nhằm huy động khối đại đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các phong trào thi đua yêu nước các cuộc vận động trong quá trình phát triển.

Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ các cấp đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tỷ lệ tập hợp quần chúng vào các tổ chức Đoàn- Hội đạt 68%; tỷ lệ sinh hoạt thường xuyên 81%, lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt đạt 45%; 100% khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân; phối hợp với HĐND các cấp tổ chức trên 1000 cuộc tiếp xúc cử tri; 7.688 công trình, dự án được tổ chức giám sát cộng đồng; huy động mạnh mẽ sức dân hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới…

Vĩnh Hà

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu