ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị lần thứ 11 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Quán khóa VIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.
Đăng ngày: 10-01-2019 10:12
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Đến dự và phát biểu tại Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán lần thứ 11 (Khóa VIII), tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc năm 2018 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2019 ngày 10/01/2019, đồng chí Bùi Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán trong nhiệm kỳ 2019-2024 lựa chọn được cán bộ uy tín, tiêu biểu, tâm huyết hiệp thương tham gia Ủy ban và Ban Thường trực khóa mới.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Đ/c Nguyễn Thị Thanh Yên-Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các Ban đảng huyện ủy, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; Chủ tịch, phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và 51 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

 Định Quánm.jpg
 Các đại biểu dự hội nghị lần thứ 11 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Quán khóa VIII

nhiệm kỳ 2014 – 2019

 

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện Định Quán. Năm 2018, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; nỗ lực phấn đấu tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, hộ  nghèo, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện công tác giám sát; hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của công đồng…

Năm 2018 Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng ấp, khu phố văn hóa năm 2018. Có 100% ấp, khu phố đăng ký thực hiện xây dựng ấp, khu phố văn hóa với chủ trương nâng cao chất lượng gắn với thực hiện chương trình “4 giảm”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua thẩm định, đến nay toàn huyện có 106/112 ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa. Nhằm chuẩn bị cho công tác thẩm định, công nhận huyện Nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Định Quán; tổ chức phát 12.451 phiếu/46.116 hộ dân (tỉ lệ 27% đại diện hộ dân trên địa bàn các xã). Kết quả: số phiếu hài lòng đạt 90,16%, số phiếu chưa hài lòng chiếm 6,23% và số phiếu không có ý kiến chiếm tỷ lệ 3,61%.

Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và xã vận động được hơn 4.3 tỷ đồng, đã xây dựng và sửa chữa 118 căn nhà tình thương trị giá 6.535.200.00 đồng; tặng 54 con Bò sinh sản; 28.754 phần quà; 673 suất học bổng; 44 chiếc xe đạp; 137 xe lăn, lắc cho người bị liệt, khuyết tật; mổ mắt 309 ca; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, dân tộc thiểu số…tổng trị giá 15.897.223.000 đồng; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao vốn cho 288 hộ với số tiền 4.153.650.000 đồng để chăn nuôi bò, nuôi dê, nuôi cá bè…Kết quả: Qua 01 năm sử dụng vốn có 267 hộ sử dụng vốn đạt hiệu quả và duy trì được nguồn vốn, đạt tỷ lệ 92,7%; 17 hộ làm ăn không hiệu quả và sử dụng vốn không đúng mục địch, đạt tỷ lệ 5,9%.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã phối hợp tổ chức cho các đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn. Kết quả, 235 cuộc với 8.217 cử tri tham dự và có 943 ý kiến phản ánh, kiến nghị. Về hoạt động giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức được 33 cuộc giám sát. Bên cạnh đó, phối hợp với Thường trực HĐND và 02 Ban Hội đồng nhân dân huyện giám sát 34 cuộc. Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã tập trung giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, hòa giải thành 168 vụ việc mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn tập trung giám sát 94 dự án, công trình làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương.... Trong năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã đã tổ chức 27 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo như: đề án xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn huyện; đề án xây dựng vỉa hè trên địa bàn Thị trấn Định; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xã…Qua hội nghị phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có các kiến nghị, đề xuất đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết xem xét, nghiên cứu và bổ sung những ý kiến phản biện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có tính thuyết phục cao.

 20190110_095107.jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận các cấp huyện Định Quán năm 2018. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện trong thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Quyết định của Bộ Chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới nhất là công tác phản biện xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình mới đạt mục tiêu đề ra; tổ chức thành công đại hội Ủy ban MTTQ huyện Định Quán lần thứ IX, hiệp thương các cá nhân tiêu biểu, uy tín, tâm huyết tham gia Ủy ban MTTQ huyện khóa mới.

20190110_093006  2.jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy/TUV-Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh trao kỷ niệm chương cho các cá nhân.


Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Định Quán đã khen thưởng cho 36 tập thể và 54  cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018 và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho 14 cá nhân có thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Xuân Tuấn 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu