ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn công các tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật taị huyện Long Thành
Đăng ngày: 25-10-2018 09:11
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện kế hoạch 287/KH-MTT ngày 17/10/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về việc phối hợp tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018.

Ngày 25/10/2018 tại Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Thành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và Ủy ban MTTQ huyện Long Thành mở lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 100 cán bộ Mặt trận cơ sở và thành viên nhóm nòng cốt trên địa bàn huyện Long Thành.

Tại lớp tập huấn các học viên được báo cáo viên Nguyễn Đức- Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tuyên truyền chuyên đề về Bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.


20181025_083740 2.jpg

Chủ tịch Hội luật gia tỉnh báo cáo viên tại lớp tập huấn


Bố cục của Bộ Luật hình sự năm2015 gồm: 26 chương với 426 điều, được thiết kế thành 03 phần. Phần thứ nhất: Những quy định chung gồm 12 Chương, từđiều 01 đến điều 107; phần thứ hai: Các tội phạm (gồm 14 Chương, từ Điều 108 đến Điều 425); Phần thứ ba: Điều khoản thi hành gồm 01 Chương và 01 điều-Điều 426).

So với Bộ Luật hình sự năm 1999, Bộ luật hình sự có bổ sung mới 02 chương. Phạm vi sửa đổi Bộ luật hình sự được xác định là sửa cơ bản và toàn diện, theo đó trong tổng số 426 điều, có 72 điều mới được bổ sung, 362 điều được sửa đổi, bổ sung, 17 điều giữ nguyên, 07 điều bãi bỏ.

Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 


IMG_20181025_195320.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn


Xuân Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu