ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị sơ kết 1 năm Ban QLDA trao vốn SXKD giai đoạn 2017-2020
Đăng ngày: 04-10-2018 08:26
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Hội nghị sơ kết 1 năm Ban QLDA trao vốn SXKD giai đoạn 2017-2020

Ngày 27 tháng 9 năm 2018  Hội nghị nghe Ban quản lý Dự án huyện Báo cáo tóm tắt Kết quả 1 năm triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ vốn cho hộ nghèo và cận nghèo sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2017-2020; theo Nghị quyết 05-NQ/HU. Hội nghị Đánh giá một số mặt ưu điểm, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện và công tác quản lý, theo dõi phối hợp thực hiện của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Định Quán đối với dự án trên. Số hồ sơ đề xuất 340 hộ, hồ sơ đủ điều kiện Vay vốn dự án 288 hộ.  

DSC01978.JPG
Chủ tịch MTTQ huyện Định Quán phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các xã, thị trấn báo cáo tình hình triển khai sử dụng vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 1, giai đoạn 2, nhìn chung tình hình sử dụng vốn của các hộ đều đúng mục đích, có hiệu quả, một số hộ có thu nhập từ nguồn vốn, con giống của dự án đã sinh sản và có đem thu nhập về cho gia đình và vẫn còn giữ nguyên được con giống, các hộ nuôi bò hiện nay đàn bò đã sinh sản từ 1 đến 2 con và bò đang mang bầu từ 4-8 tháng, các hộ buôn bán tạp hóa có nguồn thu nhập ổn định…


(MTTQ Định Quán)


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu