ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Khối thi đua 10: Sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2018
Đăng ngày: 22-06-2018 02:56
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 22/6/2018, tại Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Khối Thi đua số 10 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2018.
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên trong khối gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh. Năm nay Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh làm Khối trưởng, Hội Nông dân làm Khối phó.
20180622_144127.jpg
Quang cảnh hội​ nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo sơ kết phong trào thi đua yêu nước trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Khối thi đua 10. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong khối đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan liên quan tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, yêu nước gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động, các đơn vị trong Khối đã góp phần cùng Cấp ủy, Chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh nói chung và từng cơ quan, đơn vị nói riêng.
20180622_144213 (1).jpg
Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban M​TTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất Kế hoạch tổ chức “Ngày hội thi đua yêu nước” trong cán bộ công chức Khối thi đua 10 năm 2018. Theo đó, ngày hội dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 12/10/2018 với các hoạt động thi đua sôi nổi, ý nghĩa để tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị thành viên trong khối.

Tố Nga
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu