ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2018
Đăng ngày: 07-02-2018 09:33
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Cụm trưởng nhận Cờ lưu niệm

Nhằm thiết thực  lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hệ thống Mặt trận làm cơ sở để đánh giá, xếp loại thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc huyện năm 2018. Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán tổ chức Lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện 05 nội dung công tác Mặt trận giữa các đơn vị trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc huyện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chứng kiến việc ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị trong huyện và trao tặng Cờ lưu niệm cho 03 đơn vị Cụm trưởng.

DSC01444.JPG

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu