ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hiệu quả thiết thực từ Phong trào "Dân giúp dân"
Đăng ngày: 11-08-2017 09:18
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 09/8/2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhơn Trạch chủ trì tổ chức hội nghị chuyên đề về hoạt động mô hình trong hệ thống Mặt trận.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện các cuộc vận động của Đảng, Chính quyền và MTTQ huyện Nhơn Trạch đã có nhiều chương trình, biện pháp, triển khai thực hiện đồng bộ với nhiều mô hình và cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực trong thời gian qua.

Điển hình trong phong trào “Dân giúp dân” đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay… đã giúp cho nhiều hộ gia đình khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế vươn lên ổn định cuộc sống, cụ thể như: Mô hình “Tổ Từ thiện”, “Tổ Tương trợ”, “Tổ Phụ nữ tiết kiệm”, “Tổ Trợ giúp vốn” và hoạt động “Vần đổi công”… Kết quả thực tế từ phong trào, trong 7 tháng của năm 2017, đã vận động giúp cho các đối tượng khó khăn về vốn không tính lãi để buôn bán, chăn nuôi, sản xuất… với số tiền 1.147.732.000 đồng; vận động trợ cấp thường xuyên, đột xuất cho 80 đối tượng là người neo đơn, khuyết tật số tiền 76.151.000 đồng và vần đổi hàng trăm ngày công lao động.

Đại biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị.jpg
Đại biểu trao đổi, thảo luận về cách làm hay, mô hình mới trong công tác Mặt trận

 Nhìn chung, đến nay phong trào “Dân giúp dân” trên địa bàn huyện đã diễn ra phổ biến, mang lại hiệu quả thiết thực. Đây là một trong những phương thức mà MTTQ các cấp huyện Nhơn Trạch thực hành chủ trương đổi mới công tác vận động quần chúng trong tình hình mới.

 Với cách làm thiết thực trên đã góp phần quan trọng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân trong thời gian qua.

                                                                                                                                                                                Thanh Hòa​​
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu