ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tâm tư, nguyện vọng và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tỉnh nhà gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khoá X
Đăng ngày: 19-12-2022 04:54
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Cử tri đề nghị cấp uỷ, chính quyền quan tâm xử lý các vấn đề cử tri bức xúc
 

kỳ họp 10 A quang.jpg
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang trình bày báo cáo tại kỳ họp


Tại phiên họp sáng 9-12 của Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang cho biết:

-Về niềm tin: Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cử tri đánh giá cao năm 2022 Ban Chấp hành Trung ương đã tổ chức Hội nghị Trung ương lần thứ năm, sáu khóa XIII ban hành các Nghị quyết về những nội dung lớn, rất cơ bản và quan trọng, liên quan đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đến các vấn đề quốc kế, dân sinh lâu dài, có tính chiến lược vĩ mô, như: về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới… đặc biệt cử tri, Nhân dân rất quan tâm đến Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Cử tri và Nhân dân tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp, UBND và Chủ tịch UBND đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, nổi bật là: kinh tế tiếp tục được phục hồi và phát triển có chuyển biến tích cực; các công trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ thi công; cơ bản hoàn thành việc bàn giao mặt bằng khu vực ưu tiên giai đoạn 1 của dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành; tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ, chăm lo sức khỏe Nhân dân; các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, đời sống Nhân dân được cải thiện; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu đạt kết quả tích cực; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, dân vận đạt kết quả tốt, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự nghiêm túc và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh trong việc trả lời và giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ 5 đến nay. Hầu hết kiến nghị của cử tri và Nhân dân đã được Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và người đứng đầu các sở, ngành tiếp thu, xem xét để trả lời hoặc chỉ đạo giải quyết có hiệu quả thiết thực. Đánh giá cao những đổi mới trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó có những nội dung rất quan trọng, thiết thực với cuộc sống Nhân dân như: giám sát việc triển khai thực hiện các dự án thu hồi đất từ năm 2015 đến 2021; giám sát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài; giám sát kinh phí phòng, chống Covid-19. Đặc biệt, cử tri và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao thành công tốt đẹp, kết quả và ý nghĩa của các hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được 10 ngàn căn nhà xã hội góp phần giải quyết nhà ở cho công nhân lao động, người có thu nhập thấp.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian qua, thể hiện qua việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; đặc biệt là chất lượng phản biện xã hội đối với một số dự thảo Nghị quyết được được nâng lên.

- Về băn khoăn, lo lắng: Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng về thực tế đời sống kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức trước tình hình, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp nhất là từ khi diễn ra xung đột Nga - Ukraine; công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. Mặt khác, do biến động về giá xăng dầu, vật tư, giá vật liệu xây dựng thời gian qua tăng cao dẫn đến hầu hết các nhà thầu thi công sẽ bị lỗ so với giá trúng thầu; do vậy, các nhà thầu tổ chức thi công theo kiểu “cầm chừng” nhằm chờ giá giảm nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Cử tri và Nhân dân băn khoăn, lo lắng công tác điều hành chính sách bình ổn giá xăng dầu do mức chiết khấu thấp người kinh doanh xăng dầu không có lãi nên đóng cửa hàng làm đảo lộn, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân và sản xuất. Trong tháng 10/2022 có thời điểm trên địa bàn tỉnh thiếu xăng cục bộ, nhiều cây xăng đóng cửa. Hoạt động sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì thiếu đơn hàng, tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng cao làm cho một bộ phận người lao động mất việc làm, gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà rất bức xúc, bất bình trước việc một số cán bộ và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham nhũng, nhận hối lộ; cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, thực hiện các dự án thu hồi đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã bị các cơ quan tố tụng bắt giam; công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn còn hạn chế; hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa cao. Cử tri, Nhân dân còn quan tâm lo lắng tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế và tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế tại một số cơ sở y tế làm cho chất lượng khám, chữa bệnh tại các bệnh viện công giảm sút; tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tăng cao; tỷ lệ người dân sử dụng nước máy tại các địa phương còn thấp; tình trạng mưa lớn là ngập nước đang diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh trong đó chủ yếu là thành phố Biên Hoà; tình trạng ô nhiễm môi trường; tình trạng tín dụng đen, hiện tượng giả danh các cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát để lừa đảo tiền đối với người dân qua mạng viễn thông, mạng xã hội gây nhiều bất an, lo lắng trong Nhân dân.

- Kỳ vọng, và mong đợi: Cử tri và Nhân dân mong muốn, đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm xử lý các vấn đề Nhân dân quan tâm, bức xúc và mong muốn trong thời gian tới kịp thời giải quyết những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Để tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa, tại kỳ họp này, trên cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trân trọng kiến nghị với Đảng và Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết 03 nội dung cụ thể sau đây:
1. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành và UBND cấp huyện triển khai xây dựng các khu tái định cư để kịp thời bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất triển khai thực hiện các dự án. Tránh trường hợp thu hồi đất của người dân xong rồi nhưng lại không có đất để bố trí tái định cư, hoặc cấp đất bố bí tái định quá chậm gây ra rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của nhân dân, khi phải sống tạm cư. Trong đó đề nghị quan tâm xây dựng các khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, công trình trọng điểm của tỉnh ưu tiên đối với thành phố Biên Hoà, huyện Long Thành và huyện Nhơn trạch để bố trí cho người dân bị giải toả thực hiện dự án đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu; dự án đường vành đai 3 qua tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức thu hồi đất của nhân dân trong năm 2023.
2. Trong thời gian qua các cơ quan chức năng của tỉnh đã rất quyết liệt trong việc khắc phục các điểm ngập nước khi vào mùa mưa nhưng vẫn chưa đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân. Hiện nay riêng trên địa bàn thành phố Biên Hoà vẫn còn hơn 10 điểm trên các tuyến đường chính khi trời mưa lớn là đường ngập úng kéo dài có nơi từ gần 2 giờ đồng hồ như: đường Bùi Văn Hòa, vòng xoay Võ Nguyên Giáp, điểm ngập trên đường Phùng Hưng (ngập gần Trường Địa chính, gần Trường THCS Hòa Bình), điểm ngập ở ngã ba Công an phường Trảng Dài, điểm ngập gần ngã ba đường Đồng Khởi (đoạn đầu vào đường Bùi Trọng Nghĩa, phường Trảng Dài) và điểm ngập tổ 27, khu phố 3, phường Tân Hạnh... ngập sâu và nước chảy rất xiết, có thể cuốn trôi các loại xe 2 bánh lưu thông trên đường, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân. Cử tri mong muốn, đề nghị trong thời gian tới Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với các cơ quan chức năng, UBND các huyện, thành phố để sớm duy tu, sửa chữa, khắc phục những điểm, tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập vào mùa mưa. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có chỉ đạo quyết liệt đối với UBND các huyện, thành phố trong việc đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân đồng chí Chủ tịch và trách nhiệm Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm sông, suối xây dựng nhà, các công trình khác làm hẹp dòng chảy gây ra tình trạng ngập kéo dài.
3. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức phối hợp với UBND, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2023 trên địa bàn tỉnh nhằm phần ổn định giá cả, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hàng hoá kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên thị trường góp phần để đảm bảo sức khỏe cho mỗi gia đình, để mọi người, mọi nhà hưởng một cái Tết ý nghĩa, an toàn.

(Xuân Tuấn)
 


 


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu