ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam
Đăng ngày: 01-11-2021 08:32
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều 29/10, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và thống nhất triển khai các nội dung trọng tâm trong thời gian tới.
 

Chủ trì Hội nghị có ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị 
Tham dự Hội nghị có ông Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Ngô Sách Thực, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài; các Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thanh Hải; Ủy viên Đảng Đoàn, thường trực Đảng ủy hai cơ quan cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Nội chính của 63 tỉnh, thành phố.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có các Ủy viên Ban TVTU: Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Trung Nhân, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có các ông, bà lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trưởng, Phó trưởng phòng, ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trình bày Báo cáo sơ kết Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho biết, qua hơn 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp, mỗi cơ quan có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Nổi bật là việc hai bên đã phối hợp tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hai Ban Chỉ đạo nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả công tác PCTN của Đảng và Nhà nước; Phối hợp giám sát công tác PCTN ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Ban Nội chính Trung ương triển khai nhiều chương trình giám sát liên quan trực tiếp tới những vấn đề mà dư luận và nhân dân quan tâm, những vụ việc, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp…Qua giám sát đã phát hiện nhiều tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật thanh tra, trong công tác tổ chức, cán bộ, những quy định của pháp luật còn chưa phù hợp với thực tiễn, từ đó, kiến nghị Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng sửa đổi các quy định pháp luật và kiến nghị xử lý kịp thời các sai phạm.

Hai bên cũng đã phối hợp tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, qua đó đề xuất với Đảng và Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác PCTN; phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thuộc khối đoàn thể chính trị - xã hội và các ban nội chính địa phương xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp và đẩy mạnh công tác PCTN theo chức năng, nhiệm vụ. Đã phối hợp chỉ đạo hệ thống MTTQ và Ban Nội chính các địa phương phối hợp thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Kết quả trên đã góp phần tích cực trong viêc nâng cao ý thức cho người dân trong đấu tranh với các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.

 

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 8 cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

Thời gian tới, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam chủ trì, Ban Nội chính Trung ương phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ công cuộc đấu tranh PCTN, tiêu cực của Đảng và Nhà nước; chủ trì giám sát chuyên đề việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, lãng phí của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; việc công khai các kết luận thanh tra; giám sát người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong triển khai, thực hiện các dự án lớn về kinh tế- xã hội; giám sát các hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân; …

Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tiến hành kiểm tra, giám sát trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân theo Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị; theo dõi và kiểm tra, giám sát trách nhiệm giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, tác động tiêu cực tới ổn định chính trị - xã hội…

Thảo luận tại Hội nghị, có 10 ý kiến phát biểu làm rõ và sâu sắc thêm những kết quả, nhận định, đánh giá trong dự thảo Báo cáo sơ kết; đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất về những vấn đề cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tổ chức, thực hiện phương hướng công tác phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới.

 

 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho các 7 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương 

        

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng” cho 8 cá nhân thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thành tích xuất sắc trong công tác Nội chính của Đảng; Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” cho 7 cá nhân thuộc Ban Nội chính Trung ương đã có cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc.


(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu