ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Gia Tân 2: Ra mắt Hợp tác xã môi trường
Đăng ngày: 25-06-2021 10:50
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 11/6/2021, Hội nghị thành lập Hợp tác xã Môi trường Gia Tân 2 được diễn ra tại Văn phòng ấp Đức Long 2 - xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất. Tham dự có đồng chí Vũ Kim Thành - Thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó Chủ tịch UBND xã, các đồng chí là trưởng các ban ngành, đoàn thể xã, cùng với 10 thành viên Hợp tác xã.
Hợp tác xã Môi trường Gia Tân 2 được thành lập do sự cấp thiết của việc giải quyết vấn đề môi trường trong sinh hoạt và trong chăn nuôi trên địa bàn xã nhà. Tiền thân của Hợp tác xã Môi trường Gia Tân 2 là Hợp tác xã Chăn nuôi và Môi trường Gia Tân 2, sau ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi, tình hình chăn nuôi chịu nhiều ảnh hưởng, một số thành viên Hợp tác xã tham gia nội dung chăn nuôi đã rút khỏi Hợp tác xã.
hình.jpg

Ban Giám đốc Hợp tác xã Môi trường Gia Tân 2 ra mắt tại Hội nghị thành lập


Trước tình hình đó, UBND xã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các Ban, ngành đoàn thể xã vận động các thành viên còn lại của Hợp tác xã Chăn nuôi và Môi trường Gia Tân 2, giải thể lĩnh vực chăn nuôi, tự nguyện và góp vốn xây dựng Hợp tác xã Môi trường Gia Tân 2 với 10 thành viên, vốn điều lệ là 500.000.000 đồng; hoạt động trên các lĩnh vực thu gom rác thải sinh hoạt, rút hầm cầu, xử lý nước thải chăn nuôi,…
Hợp tác xã có Ban Giám đốc và các thành viên có kinh nghiệm, đã từng tham gia sáng lập Hợp tác xã Chăn nuôi và Môi trường, các thành viên nhiệt tình, tích cực tham gia phát triển hình thức kinh doanh; máy móc, trang thiết bị đầy đủ với 01 xe thu gom rác, 01 xe ép rác theo tiêu chuẩn, 03 xe rút hầm cầu thu gom chất thải sinh hoạt và chăn nuôi, tạo công ăn việc làm cho 10 lao động phổ thông tại địa phương.
Bên cạnh đó, Hợp tác xã đã đề ra nguyên tắc hoạt động để nâng cao chất lượng, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho các thành viên, có khả năng cạnh tranh và đặc biệt là giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn ngày càng xanh - sạch - đẹp, tham gia xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu Gia Tân 2.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Gia Tân 2

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu