ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
​Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ II, năm 2021
Đăng ngày: 07-06-2021 10:40
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Đồng Nai lần thứ II, năm 2021 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức.

Đây là giải báo chí về xây dựng Đảng dành cho các đối tượng là cán bộ, đảng viên, giảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và mọi người dân đang công tác, cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các nhà báo đang công tác tại cơ quan báo chí, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

BLV.png
Tác phẩm dự thi bao gồm: các thể loại báo in; báo điện tử; phát thanh; truyền hình đã được đăng, phát trong thời gian từ 01/11/2020 đến 15/9/2021.

Nội dung: các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ thuộc các lĩnh vực công tác như: công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng, lãng phí… được đăng phát trên các loại hình báo chí Trung ương và địa phương (do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép). Nội dung trọng tâm về công tác tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đưa Nghị quyết vào cuộc sống; công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa XV), đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước các cấp; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tình hình, kết quả xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các tác phẩm báo chí bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng; đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng đối với việc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế của Việt Nam; xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng tổ chức, đạo đức và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, chạy chức, chạy quyền “lợi ích nhóm”.

Thời gian nhận tác phẩm tham dự giải: chậm nhất ngày 24 tháng 9 năm 2021 (tính theo dấu bưu điện). 

Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Số 90, đường Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Ban Tổ chức sẽ trao giải cho 01 giải A; 02 giải B; 03 giải C; 06 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả tham dự giải. Lễ công bố và trao giải Búa Liềm vàng tỉnh Đồng Nai lần thứ II, năm 2021 dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/2022).

Tố ​ Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu