ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Công tác Mặt trận tỉnh Đồng Nai năm 2020 - những kết quả nổi bật
Đăng ngày: 07-01-2021 11:33
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Trong năm 2020, mặc dù trong bối cảnh tình hình kinh tế, xã hội của cả nước nói chung và tỉnh Đồng Nai có nhiều khó khăn, thách thức vì thiên tai, dịch bệnh, nhưng Mặt trận các cấp trong tỉnh đã không ngừng nỗ lức, phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra ngay từ đầu năm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ và tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận các cấp phối hợp với các đoàn thể và cơ quan y tế ​tại địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng đến toàn bộ người dân để nắm thông tin tình hình dịch bệnh tại khu dân cư, tuyên truyền vận động Nhân dân theo dõi các trường hợp từ nước ngoài về, có tiếp xúc với các đối tượng có nghi ngờ, tuyên truyền vệ sinh tiêu độc khử trùng và tự khai báo y tế; đồng thời, vận động tạm ngưng tổ chức đám cưới để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả, thực hiện việc ký cam kết trong phòng, chống dịch tại địa phương. Tuyên truyền 439 tin; phát thanh 450 lần sản phẩm truyền thông về phòng, chống Covid-19; 87 bài; thực hiện 11 phóng sự và 7 tin gửi Đài PTTH Đồng Nai (tổng thời lượng tuyên truyền: 6000 phút). Phối hợp các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền trên hệ thống loa, đài địa phương; trang thông tin điện tử: chia sẻ trên nhóm Zalo về các văn bản, chủ trương của Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh, cập nhật kịp thời diễn biến tình hình dịch bệnh trên các trang website chính thống thông báo đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ vật chất, kinh phí phòng, chống dịch Covid-19”. Tính đến nay, các tổ chức và cá nhân đã đóng góp về Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 với 24,2 tỷ đồng.

Phật giáo.jpg

Lãnh đạo tỉnh phát động và tiếp nhận ủng hộ phòng chống Covid-19 của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm, họp mặt ôn lại truyền thống và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” đối cho 130 vị có nhiều cống hiến cho công tác Mặt trận; phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: vận động xây dựng nhà tình thương, trao học bổng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, gia đình chính sách... đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân. Tính đến ngày 18/11/2020, có 962/962 khu dân cư tổ chức ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đạt tỷ lệ 100%. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham mưu Thường trực Tỉnh ủy phân công lãnh đạo tỉnh, huyện tham dự ngày hội; các đồng chí lãnh đạo tỉnh (Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh) tại 24 khu dân cư tiêu biểu (tại mỗi khu dân cư, lãnh đạo tỉnh đã trao tặng 10.000.000đ và 05 phần quà, mỗi phần trị giá 1.000.000đ), tổng trị giá 360.000.000đ. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã lựa chọn 113 khu dân cư tiêu biểu giới thiệu cho lãnh đạo cấp huyện dự ngày hội (trao tặng từ 2.000.000đ đến 5.000.000đ và 05 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000đ), tổng trị giá 1.491.000.000đ. Nhìn chung, Ngày hội đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, sự đồng thuận ở cộng đồng dân cư, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo ngày càng gần gũi, gắn kết chặt chẽ, tạo động lực để Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

76ba28e91db8f12f3a9a177792f14032.jpg

Đồng chí Bùi Quang Huy - TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai dự Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc tại ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đại đoàn kết, Báo Đồng Nai xây dựng phóng sự, các bài viết nhằm tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương điển hình​ tiêu biểu để phổ biến kinh nghiệm, nhân rộng tại các địa phương và tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (mở rộng) triển khai việc đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Nhìn chung, Nhân dân thể hiện sự đồng tình, hoan nghênh việc Đảng bộ các cấp công bố nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội để lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân; cơ bản thống nhất cao với kết quả lãnh đạo Đảng trong thời gian qua và nhất trí với nội dung các dự thảo văn kiện, đặc biệt là phần đánh giá những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua, mạnh dạn chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan, đề ra giải pháp khắc phục cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn công tác phong trào, trong đó thống nhất thực hiện các nội dung theo Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2017-2020 và Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký, xét tặng danh hiệu và giấy khen “Ấp văn hóa”, “Khu phố văn hóa”. Năm 2020, toàn tỉnh đạt trên 98,86% gia đình được công nhận Gia đình văn hóa; tỷ lệ ấp, khu phố văn hóa đạt trên 97,4%; tỷ lệ xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy đạt trên 90%.

Trong năm, Ban vận động ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh đã vận động Nhân dân đóng góp được 60.123.458.000đ; 34.612 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa và nâng cấp 167,1km đường giao thông nông thôn; phát quang, dọn dẹp 259,4km các tuyến đường; khai thông, nạo vét 97km kênh mương; sửa chữa, xây mới 29,5km cống thoát nước; thu gom 96,6 tấn rác sinh hoạt; trồng 2.472 cây xanh; sơn, sửa 33 cổng chào khu phố, ấp, nhà văn hóa; xây dựng 02 cầu xi măng, trị giá 300.000.000đ; gắn mới 1.327 bóng đèn đường và lắp đặt 303 camera an ninh.

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Kết quả, Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội trong năm 2020 tiếp tục được Nhân dân hưởng ứng tích cực, tổng các hình thức hỗ trợ thông qua Mặt trận và các đoàn thể các cấp trao tặng cho người nghèo được 710.869.684.000đ; trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động được 18.641.283.000đ và các chương trình an sinh xã hội thực hiện trực tiếp tại cộng đồng đã vận động được 692.228.401.000đ.

hộ Bé Ba.jpg
Phối hợp tổ chức xây dựng và bàn giao nhà tình thương tại huyện Long Thành

Để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ cho đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, tính đến ngày 14/12/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã vận đông được số tiền 32.588.743.045đ, xin chủ trương và đã chuyển 15,5 tỷ đồng đồng hỗ trợ 06 tỉnh miền Trung bị thiệt hại do bão, lũ. Chuyển 1,5 tỷ đồng về Ban Cứu trợ Trung ương để cân đối, phân bổ cho các địa phương bị thiệt hại do bão lũ và xâm nhập mặn.

IMG_3032.jpg
Tổ chức tiếp nhận ủng hộ phòng chống và khắc phục hậu quả do bão lụt các tỉnh miền Trung

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thành phố đã chủ trì tổ chức cho Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, xã tiếp xúc cử tri. Trong các buổi tiếp xúc có khoảng 250.864 cử tri tham dự và có 2.661 lượt cử tri tham gia đóng góp ý kiến phản ánh, kiến nghị. Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 315 cuộc, nội dung giám sát chủ yếu là việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc bình xét hộ nghèo; các nguồn đóng góp của Nhân dân và các tổ chức; công tác chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách, cấp phát quà tết cho hộ nghèo... Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 1.387 dự án triển khai trên địa bàn. Nhìn chung, các dự án triển khai đúng trình tự thủ tục quy định, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn, hoàn thành đúng tiến độ được đưa vào sử dụng kịp thời, phục vụ được yêu cầu chung; tuy nhiên, qua giám sát đã phát hiện một số sai phạm nhỏ trong thi công xây dựng và có 56 kiến nghị xử lý; các kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhà thầu, chủ đầu tư xử lý, khắc phục.
IMG_2193, thu hằng.jpg

Phối hợp TXCT tại xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trịBan Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức được 379 cuộc với các nội dung như: Về công tác chi, hỗ trợ tết cho gia đình chính sách; công tác tiếp công dân, hòa giải và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19... Qua giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã có những kiến nghị để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sátPhối hợp với Hội đồng nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức khảo sát, giám sát 889 cuộc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 98 Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xã, phường, thị trấn về “Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương”; dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đảng bộ cấp huyện, xã; về chủ trương đầu tư xây dựng đường 25C đoạn từ Hương lộ 19 (xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) đến Quốc lộ 51 (xã Long Phước, huyện Long Thành); dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ một phần kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2020 về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết về chủ trương ban hành “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025”; dự thảo về danh mục dự án thu hồi đất năm 2021... Qua hội nghị phản biện xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các Hội đồng Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có các kiến nghị, đề xuất cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết xem xét, nghiên cứu và bổ sung những ý kiến phản biện để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, có tính thuyết phục cao.


IMG_3495.jpg
Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy luôn được các cấp Mặt trận trong tỉnh quan tâm thực hiện. Trong năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã xây dựng và thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đảm bảo theo Quy định số 212-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 41-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủyTheo đó, cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiện có 04 đầu mối trực thuộc: Văn phòng, Ban Tổ chức - Tuyên giáo, Ban Phong trào và Tôn giáo - Dân tộc, Ban Dân chủ - Pháp luật. Trong năm, cấp tỉnh đã củng cố, kiện toàn bổ sung 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch.

Tang hoa Uy vien.jpg
Hội nghỊ hiệp thương bầu bổ sung, thay thế chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh và thay thế Ủy viên UBMTTQVN tỉnh khóa IX

Nhìn chung, năm 2020 các cấp Mặt trận tỉnh Đồng Nai luôn nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra ngay từ đầu năm và được Trung ương và Tỉnh ủy ghi nhận.​

Duy Anh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu