ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Khu ủy miền Đông Nam bộ (1961-2021)
Đăng ngày: 07-01-2021 11:29
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa có văn bản hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thành lập Khu ủy miền Đông Nam bộ (1961-2021)
Các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân miền Đông Nam bộ; vai trò lãnh đạo của Khu ủy miền Đông, Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
khu ủy ĐNB.png

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp thông tin, tuyên truyền trên báo, đài địa phương, lồng ghép tại các hội nghị, các buổi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, các buổi họp khu dân cư cũng như qua tờ rơi, sổ tay, tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi - đáp, video, clip, thơ ca, hò vè, xe lưu động, tranh cổ động, băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, các hoạt động về nguồn, tham quan di tích lịch sử, văn hóa Chiến khu Đ. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị và cán bộ Mặt trận các cấp tích cực đăng tải, chia sẻ các tin, bài viết trên Internet, mạng xã hội (Trang thông tin điện tử của các địa phương, Facebook, Zalo, Youtube, VCNET,...).

Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và đảm bảo an toàn theo quy định trước tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay cũng như gắn với phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động thiết thực chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số vùng Chiến khu Đ anh hùng.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu