ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Long Thành phát huy vai trò tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền
Đăng ngày: 06-01-2021 03:00
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Năm 2021 Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tổ chức tốt công tác giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Long Thành luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội. Ðồng thời tổng hợp ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Ðảng và Nhà nước, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền, tạo sự đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

1d7f1268ed235c92cc03e3e1ffaed90e (1).jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành Nguyễn Tấn Hưng (bìa trái) nhận cờ thi đua xuất sắc năm 2020 do MTTQ tỉnh trao tặng

Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giám sát, xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả với các hình thức giám sát theo quy định của pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện, Mặt trận các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, đồng thời có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Thực tiễn công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thời gian qua đã có nhiều kết quả tích cực, được cấp ủy Đảng, và nhân dân đánh giá cao. Các cuộc giám sát ngày càng được nâng cao về số lượng, chất lượng và thể hiện rõ vai trò của MTTQ các cấp trong giám sát và phản biện xã hội. Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc huyện đã xây dựng, chủ trì tổ chức giám sát trực tiếp 4 nội dung tại 14 xã, thị trấn về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thực hiện quy chế Dân chủ trong phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác cải cách thủ tục hành chính; niêm yết và chi trả tiền bồi thường dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc huyện Long Thành đã phối hợp với Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện và các tổ chức thành viên thực hiện giám sát 13 cuộc về việc cấp phát quà tết; công tác xét chọn thanh niên nhập ngũ; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; việc thi hành án hình sự, thi hành án dân sự và thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự.

Trong đó nổi bật là, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp Mặt trận Tổ quốc xã Long Phước, thị trấn Long Thành, Long an và các ngành khảo sát lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại xã Long Phước nơi thực hiện dự án xây dựng đường 25C,dự án đường Trần Phú, dự án mở rộng đường 25B theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019 có hiệu lực từ 01/01/2020; đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Phối hợp với MTTQ các xã tổ chức khảo sát, giám sát kịp thời việc chi trả tiền cho các hộ dân thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành được công thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ. Qua khảo sát, giám sát đã kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với việc chi trả tiền đền bù, công tác xây dựng hạ tầng khu tái định cư, qua đây đã kịp thời kiến nghị với cấp ủy và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những ý kiến, kiến nghị nghị phù hợp với người dân.

Các nội dung giám sát thời gian qua trên địa bàn huyện Long Thành đều được lựa chọn trên nhiều lĩnh vực mà nhân dân quan tâm; cách thức tổ chức giám sát có nhiều sáng tạo. Phương pháp giám sát được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng nguyên tắc và quy trình: Từ việc hiệp thương xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch giám sát theo chuyên đề, quyết định thành lập đoàn, báo cáo kết quả giám sát và kiến nghị sau giám sát đảm bảo đánh giá đúng thực trạng, khách quan góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ngoài ra, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp huyện thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, “đô thị văn minh”, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ðồng thời, góp phần tăng cường sự thống nhất về nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trong thời gian tới MTTQ các cấp từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; chủ động xây dựng kế hoạch tập trung vào những nội dung, vấn đề bức xúc mà dư luận quan tâm, có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nhân dân; lựa chọn phương pháp giám sát, phản biện phù hợp. Nhất là giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đặc biệt là nhân dân ở vùng Dự án sân bay Quốc tế Long Thành và những nơi có các dự án thu hồi đất. Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Với những thành tích đạt được, năm 2020 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc toàn diện trong công tác Mặt trận.

 

(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu