ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc
Đăng ngày: 17-12-2020 05:29
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Nhằm chuẩn bị nguồn giảng viên, báo cáo viên phục vụ cho công tác bồi dưỡng về giảng dạy kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định 771/QĐ-TTg.

 Ngày 16/12/2020, Học viện Dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai tổ chức mở lớp tập huấn giảng viên, báo cáo viên về giảng dạy kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

tap huan 222.jpg

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn công tác dân tộc

Theo đó, các học viên được tập huấn trong 03 ngày (từ ngày 16 đến 18/12/2020).Với nội dung của 06 chuyên đề gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; Quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Cẩm Tú​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu