ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hiệp thương cử bổ sung 9 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh khóa IV
Đăng ngày: 17-12-2020 10:28
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều 16.12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh tổ chức Hội nghị Hiệp thương cử bổ sung Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024, tại Hội trường Khối vận thành phố. Bà Nguyễn Bích Thủy - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến dự.

Hội nghị đã tiến hành các bước hiệp thương cử bổ sung 09 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm: bà Nguyễn Bích Thủy - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin thành phố Nguyễn Văn Thế; Chính trị viên Ban CHQS thành phố Phan Công Tiến; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Trần Công Nghị; Trưởng phòng Nội vụ thành phố Trần Văn Kim; Phó Trưởng phòng Quản lý Đô thị thành phố Đặng Nam Phước và các vị là Chủ tịch UBMTTQVN các phường Xuân Tân, Suối Tre, xã Bình Lộc.

5bea48691ee9efb7b6f8.jpg 

Các vị tân Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024​ ra mắt Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương củng cố, kiện toàn Ủy ban MTTQ thành phố Long Khánh khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024; góp phần thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX và Chương trình phối hợp, thống nhất hành động của MTTQ thành phố ngày càng hiệu quả hơn.

                                                     MT Long Khánh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu