ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Thẩm định, đề nghị xét xã nông thôn mới kiểu mẫu
Đăng ngày: 10-11-2020 06:52
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 29/10/2020, đoàn thẩm định tỉnh do ông Huỳnh Thành Vinh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Trưởng ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn đã thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế đề nghị xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 đối với xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc).

Tham dự buổi thẩm định, các thành viên trong Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh đại diện cho các sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đã làm việc với đại diện Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện Xuân Lộc và xã Bảo Hòa. Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thành Vinh đã quán triệt phương hướng, cách thức thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế đề nghị xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đại diện các sở, ban, ngành đã tiến hành kiểm tra, đánh giá trên hồ sơ, kết hợp kiểm tra, khảo sát thực tế và có báo cáo kết quả chung tại buổi làm việc.

z2157833454758_2ea808cd234a2169353de9c7b68ea9c4.jpg

Ông Huỳnh Thành Vinh phát biểu tại buổi thẩm định

Những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao tiến tới xã nông thôn mới kiểu mẫu đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các tổ chức thành viên xã Bảo Hòa quan tâm triển khai lồng ghép trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình” gắn với phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua xây dựng “Gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu”, đưa chương trình xây dựng ấp, xã văn hóa vào Nghị quyết và lãnh đạo thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

z2157833455851_27526f53f21bdef6a4dd811fb82c38ab.jpg

Phó Bí thư Huyện ủy Xuân Lộc, Chủ tịch UBND huyện

Nguyễn Thị Cát Tiên phát biểu tại buổi thẩm định

So với năm 2017, thời điểm xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao đến nay xã Bảo Hòa đã có nhiều bước tiến nổi bật, thể hiện ở một số nội dung: tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,01%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được phân loại, áp dụng biện pháp xử lý phù hợp đạt 50,01%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã đạt 66,25 triệu đồng/người/năm, tăng 8,18 triệu so với năm 2017; trên địa bàn xã không có hộ nghèo theo chuẩn của Trung ương, có 14/3.040 hộ nghèo đa chiều theo chuẩn tỉnh Đồng Nai, chiếm 0,46%...

đường NTM Bỏa Hòa.jpg 

Mô hình tuyến đường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” tại xã Bảo Hòa

Về phía tiêu chí do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phụ trách: Nội dung tiêu chí số 1 thuộc lĩnh vực Hành chính công: “Tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính”.  Yêu cầu của tiêu chí: xã được công nhận khi đạt ≥ 98% tỷ lệ người dân, tổ chức hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Xuân Lộc đã hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Hòa xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân xã đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, khách quan, dân chủ, kết quả cụ thể: Tỷ lệ hộ dân tham gia lấy ý kiến: 1.950/3.049 số hộ toàn xã, đạt tỷ lệ 63,95 %. Tỷ lệ hộ dân hài lòng, rất hài lòng đạt kết quả cao, với 1.940/1.950 phiếu, đạt 99,48%. Về kết quả khảo sát lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Bảo Hòa. Số hộ dân hài lòng cao, với 1.922/1.950 phiếu, đạt 98,56 %.

Kết luận tại các buổi làm việc, ông Huỳnh Thành Vinh, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá xã Bảo Hòa cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 19/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai (loại hình nổi trội về “Hạ tầng – Phát triển xản xuất, thu nhập – Hộ nghèo”. Tuy vậy, để đảm bảo xã Bảo Hòa đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu thực chất, đi sâu vào chất lượng, ông Huỳnh Thành Vinh đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội Bảo Hòa cần quan tâm hơn nữa trong xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác, nâng cao thu nhập người dân; quan tâm tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các nhà văn hóa ấp, tạo động lực mạnh mẽ phát triển phong trào văn hóa sâu rộng trong Nhân dân, nâng cao đời sống tinh thần của người dân tại địa bàn khu dân cư; tiếp tục nâng cao vai trò quản lý Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nhân rộng các mô hình xây dựng cảnh quan môi trường đảm bảo “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”, góp phần tạo điểm nhấn về diện mạo, cảnh quan của xã nông thôn mới kiểu mẫu.

 

Phong trào

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu