ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Đăng ngày: 30-10-2020 08:59
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Cội nguồn sức mạnh của Đảng là gắn bó máu thịt với nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong giai đoạn hiện nay, nhằm cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
 

hình hội nghị phản biện.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ông Đào Văn Phước  phát biểu tại hội nghị phản biện xã hội

Trong nhiệm kỳ (2015-2020), Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến công an an sinh xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác Mặt trận, đặc biệt là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Ban Thường trực Ủy ban  MTTQ tỉnh hướng dẫn MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, chú trọng các biện pháp tuyên truyền miệng, trực tiếp đến từng khu dân cư, từng hộ dân; phát huy vai trò chức sắc tôn giáo, người có uy tín, tiêu biểu để vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, Đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, bảo đảm an ninh trật tự, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.   

 Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể hướng mạnh hoạt động về cơ sở, gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tập hợp được nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời gửi tới cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cùng cấp uỷ, chính quyền quan tâm giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, kéo dài, phức tạp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương. MTTQ và các đoàn thể cũng đã tham mưu cấp uỷ, phối hợp chính quyền các cấp tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, trực tiếp nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất của nhân dân, kịp thời giải đáp và giải quyết những vấn đề bức xúc mà nhân dân đặt ra, góp phần tạo môi trường dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội của nhân dân. Toàn tỉnh tổ chức 733 hội nghị đối thoại, tiếp thu được trên 5.700 ý kiến, kiến nghị trực tiếp và bằng văn bản của nhân dânThông qua đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận có những chủ trương, cơ chế, kế hoạch, phương án và giải pháp sát thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bằng nhiều hình thức, Ủy ban MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý kiến trong quá trình xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách của tỉnh; trong nhiệm kỳ đã tổ chứcphản biện 150 dự thảo văn bản; góp ý hơn 1.000 Dự thảo Luật, Nghị quyết, chương trình, Đề án của cấp ủy, chính quyền và các chương trình, dự án của cấp tỉnh, huyện, xã góp phần làm cho các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. MTTQ tổ chức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, có  nhiều kiến tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc.

Ủy ban MTTQ các cấpvà các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, đa dạng các hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.  Thực hiện tốt công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hoạt động tiếp xúc cử tri thường xuyên được đổi mới về cả nội dung và hình thức, phát huy dân chủ rộng rãi tạo điều kiện cho cử tri tham gia phát biểu ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền. Triển khai có hiệu quả các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tham gia tiếp công dântiếp nhận đơn thư của công dân, giám sát việc giải quyết đơn thư của các cơ quan Nhà nước, tuyên truyền, vận động, giải thích cho nhân dân hiểu, chấp hành quy định của pháp luật; phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân tại cộng đồng dân cư, gắn thực hiện hương ước, quy ước, thực hiện công tác hoà giải cơ sở, góp phần giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo. Động viên nhân dân thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; tham gia góp ý xây dựng tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên; kiến nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân khắc phục các hạn chế thiếu sót trong công tác điều hành, quản lý nhà nước và việc chấp hành pháp luật ở địa phương.

20191015_111434.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại buổi giám sát công tác tham gia bảo hiểm Y tế, xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ

Hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã trở thành một hoạt động thường xuyên, trọng tâm, có tác động thực tế để thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thông qua hoạt động giám sát, MTTQ đã đề nghị, kiến nghị cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều nội dung thiết thực, như: Kiến nghị giải phápđẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tăng mức độ hài lòng của người dânkiến nghị một số biện pháp, cách làm về công khai dân chủ, phát huy giám sát đầu tư của cộng đồng, các hình thức tự quản, mở rộng thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới... Cũng thông qua hoạt động giám sát, góp ý của MTTQ và các đoàn thể, chính quyền các cấp, các cơ quan, các ngành đã thấy rõ hơn nhiệm vụ phải làm, kịp thời có kế hoạch, biện pháp thực hiện.

Những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng; xây dựng chính quyền vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, lắng nghe, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Đồng thời, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tạo sự  đồng thuận trong nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền, tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, như: Việc tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời; chưa tham gia được nhiều ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền; chưa tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy trong việc giải quyết một số việc phức tạp phát sinh... Nguyên nhân của những hạn chế trên chủ yếu là do MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội còn chưa chủ động, tích cực ở một số nội dung; trình độ, năng lực, kỹ năng của đội ngũ cán bộ còn hạn chế nhất là ở cơ sở. Mặt khác, đây là nhiệm vụ lớn, lâu dài, nhiều vấn đề mới đặt ra cần phải được thể chế hóa để MTTQ phát huy tốt vai trò cầu nối giữa nhân dân với Đảng, chính quyền.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một làTiếp tụcquán triệt, hướng dẫn MTTQ các cấp phối hợp đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện Kết luận số 62-KL/BCT của Bộ Chính trị, "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội".

Hai là:Hằng năm, báo cáo thường trực cấp uỷ, thông báo với chính quyền cùng cấp nội dung góp ý; xây dựng chương trình, kế hoạch tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phân công bộ phận tiếp nhận ý kiến nhân dân, ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện thường xuyên, đột xuất, định kỳ báo cáo tình hình nhân dân, tổng hợp ý kiến góp ý với cấp ủy, chính quyền.

Ba là: Quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức; làm tốt công tác tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực, kỹ năng của cán bộ MTTQ chuyên trách và Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư.

 Bốn là: Nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn Uỷ ban MTTQ, ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo; các chuyên gia trong các lĩnh vực trong việc tham gia các hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ; tham gia góp ý xây dựng các văn bản, chủ trương chính sách và các đề án, dự án của tỉnh, của địa phương, cơ sở.

Năm là: Thực hiện tốt Quy chế giám sát, phản biện xã hội (theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị); giám sát theo Quy định 124 của Ban Bí thư; tăng cường công tác phối hợp với HĐND cùng cấp trong công tác giám sát việc thực hiện ý kiến, kiến nghị của MTTQ, cử tri và nhân dân. Qua đótập hợp ý kiến trên các lĩnh vực giám sát để phản ánh với cấp ủy, chính quyền, đồng thời đề xuất biện pháp, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách phù hợp, hiệu quả, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

Sáu là: Phối hợp với các ngành, các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ trì phối hợp tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm thực hiện các chương trình phối hợp, qua đó thông tin hai chiều về các nội dung liên quan đến tình hình nhân dân, ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bảy là: Định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm trao đổi về kỹ năng lắng nghe, phản ánh ý kiến nhân dân, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền gắn với các hội nghị chuyên đề có liên quan nhằm trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trên địa bàn toàn tỉnh.

Với vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, Ủy ban MTTQ tỉnh xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyềnlà một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai kế hoạch, hướng dẫn  MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh thực hiện, góp phần xây dựng mối quan hệ khăng khít giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin yêu của nhân dân với Đảng, Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, xây dựng Đồng Nai ngày càng giàu mạnh, văn minh.

 

 (Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu