ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
​Tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội và tình hình nhân dân của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam
Đăng ngày: 23-10-2020 04:28
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 23/10/2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác nắm bắt, phản ánh, tổng hợp dư luận xã hội và tình hình nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tham dự hội nghị có 1500 đại biểu của 61 điểm cầu trong cả nước (Hà Tình và Quảng trị xin không tham gia do tập trung nhân lực chống lũ). Tại điểm cầu Đồng Nai có đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố, Ban Thường trực và cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Nguyễn Tất Độ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.
20201023_154418.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Đỗ Thị Thanh Hà, Viện trưởng viện Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương trình bày các vấn đề liên quan đến phương pháp, kỹ năng nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội tập trung vào những nội dung chủ yếu như: kỹ năng phỏng vấn sâu, kỹ năng thảo luận nhóm tập trung, kỹ năng tiếp cận thông tin đại chúng... Các đại biểu tại các điểm cầu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan đến kinh phí hỗ trợ cho cộng tác viên, báo cáo viên dự luận xã hội.

Phát biểu kết luận hội nghị tập huấn ông Phùng Khách Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ việt Nam các cấp cần rà soát lại hệ thống các văn bản triển khai về công tác nm bắt dư luận xã hội, coi trng tính hiệu quả của văn bản trong quá trình thực hiện; Kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm xây dựng nguồn nhân lực, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kỹ năng, phương tiện làm việc cho cán bộ bên cạnh việc biên soạn, cung cấp tài liệu, sổ tay cũng như chế độ bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác này; Thực hiện tốt cơ chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ: phối hợp trong từng cơ quan, từng cấp, phối hợp với các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, trách chồng chéo, trùng lắp, không thống nhất thông tin; Duy trì việc nắm bắt định kỳ và đột xuất tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân…

Trong thời gian qua, nhiệm vụ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận các cấp đã được quan tâm. Tuy nhiên, công tác này còn nhiều hạn chế, bất cập cả về cơ chế, nguồn lc cán bộ, việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa đồng bộ trong khi tác đng của cơ chế thị trường làm cho nhu cầu của người dân hết sức đa dạng. Do vậy, việc nắm bắt nguyện vọng tâm tư của nhân dân đòi hỏi có phương pháp kỹ năng và phải trang bị đồng bộ về phương tiện và kiến thức, nhận thức. Làm tốt công tác này sẽ góp phần không nhỏ trong việc cùng với Đảng, Nhà nước chăm lo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân góp phần ổn định tình hình chính trị xã hội, phát triển đất nước. 

Hội nghị tập huấn là một trong những hoạt động nhằm nâng cao lý luận, kỹ năng, phương pháp nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội của cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu