ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra, đánh giá xã sau 05 năm đạt chuẩn nông thôn mới
Đăng ngày: 04-10-2020 07:26
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 02/10/2020, đoàn kiểm tra tỉnh do ông Lê Văn Gọi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, đánh giá xã Cẩm Đường, Bình Sơn (huyện Long Thành) sau 05 năm đạt chuẩn nông thôn mới.

* Sáng ngày 02/10, đoàn gồm các thành viên trong Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới tỉnh đại diện cho các sở, ban, ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới đã làm việc với đại diện Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện Long Thành và xã Cẩm Đường.

Tại buổi làm việc, Ông Lê Văn Gọi đã quán triệt phương hướng, cách thức tiến hành kiểm tra, đánh giá xã sau 05 năm công nhận nông thôn mới. Đại diện các sở, ban, ngành đã tiến hành kiểm tra, đánh giá trên hồ sơ, kết hợp kiểm tra, khảo sát thực tế và có báo cáo kết quả chung tại buổi làm việc. Nhìn chung, công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng xã nông thôn mới, tiến tới xã nông thôn mới nâng cao đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận và các tổ chức thành viên xã quan tâm triển khai lồng ghép trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình” gắn với phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào thi đua xây dựng “Gia đình kiểu mẫu, tổ nhân dân kiểu mẫu”, đưa chương trình xây dựng ấp, xã văn hóa vào Nghị quyết và lãnh đạo thực hiện, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm để giữ vững xã nông thôn mới. So với năm 2015 bắt đầu được công nhận xã Nông thôn mới đến nay theo Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 4466/QĐ-UBND, ngày ư26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã Cẩm Đường đã giữ vững 19/19 tiêu chí và 53/53 chỉ tiêu. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn xã từ 2015 đến nay là 81,799 tỷ đồng, trong đó vốn huy động nhân dân đóng góp là 39,357 tỷ đồng, hiện xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người từ năm 2016 là 39,6 triệu/ người đến năm 2019 là 63,84 triệu đồng/người/năm.


IMG_2306.jpg 

Đại diện sở Tài nguyên môi trường báo cáo kết quả thẩm định tiêu chí nông thôn mới do sở phụ trách

Về phía tiêu chí do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phụ trách: Tiêu chí 16.1: Văn hóa: “Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch”. Yêu cầu của tiêu chí: xã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa khi 70% ấp được công nhận và giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa”. Từ năm 2015 đến 2018 xã có 04/4 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, năm 2019 có ấp 2 chuyển về xã Bình Sơn, tỷ lệ ấp văn hóa vẫn đảm bảo 100%, 03/3 ấp văn hóa, dự ước năm 2020, xã Cẩm Đường có 03/3 ấp đạt và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, đạt 100%, giữ vững tiêu chí 16.1 và đảm bảo tiêu chí 16.2 về Tỷ lệ ấp văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 03/3 ấp đã được Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định công nhận hương ước, quy ước.

IMG_4091.jpg 

Ông Đoàn Văn Trịnh – Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Đường phát biểu giải trình và tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi kiểm tra

So với Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 1753/QĐ-UBND, ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã đạt 47/53 chỉ tiêu, đạt 16/19 tiêu chí.

IMG_4099.jpg 

Ông Trần Văn Minh – Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện tiếp thu ý kiến đồng chí Trưởng đoàn

* Chiều cùng ngày, đoàn đã làm việc tại xã Bình Sơn. Nhìn chung, công tác xây dựng nông thôn mới đã được các cấp Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên cấp xã quan tâm, thực hiện, được đưa vào Nghị quyết Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xây dựng kế hoạch, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội có kế hoạch triển khai thực hiện tùy theo chức năng, nhiệm vụ. Theo Quyết định 4466/QĐ-UBND, ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã Bình Sơn đã giữ vững 19/19 tiêu chí và 53/53 chỉ tiêu. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn xã từ 2015 đến nay là 173,162 tỷ đồng, trong đó vốn huy động nhân dân đóng góp là 7,208 tỷ đồng, hiện xã không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 là 64,120 triệu đồng/người/năm.

Về phía tiêu chí do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phụ trách: Tiêu chí 16.1: Văn hóa: “Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa theo quy định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch”. Yêu cầu của tiêu chí: xã được công nhận đạt tiêu chí văn hóa khi 70% ấp được công nhận và giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa”. Từ năm 2015 đến 2018 xã có 11/11 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa; năm 2019, xã có 16/17 ấp đạt ấp văn hóa (xã thêm 06 ấp, có ấp Long Phước không xét ấp văn hóa năm 2019 do khoảng tháng 6/2019 mới thành lập (do một phần ấp 5, ấp Phước Hòa, ấp Đất Mới xã Long Phước sát nhập), tháng 10 thẩm định thì chưa có Chi bộ ấp (hệ thống chính trị chưa hoàn thiện) nên chưa thẩm định Ấp văn hóa), đầu năm 2020 đã thành lập Chi bộ ấp, đã đăng ký danh hiệu Ấp văn hóa để cuối năm xét danh hiệu ấp văn hóa, dự ước đạt 100% ấp văn hóa, giữ vững tiêu chí 16.1 và đảm bảo tiêu chí 16.2 về Tỷ lệ ấp văn hóa theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao, 17/17 ấp đã được Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định công nhận hương ước, quy ước.

So với Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai theo Quyết định 1753/QĐ-UBND, ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, xã đạt 49/53 chỉ tiêu, đạt 16/19 tiêu chí.


IMG_4107.jpg 

Ông Lê Văn Gọi phát biểu kết luận cuộc họp tại xã Bình Sơn

Kết luận tại các buổi làm việc, ông Lê Văn Gọi, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá 02 xã Cẩm Đường, Bình Sơn giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới. Tuy vậy, xã Cẩm Đường còn một số vấn đề còn tồn tại: tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ nguồn tập trung; vấn đề hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả, xác định các cây, con chủ lực của xã; vấn đề hạ tầng giao thông xuống cấp; vấn đề môi trường: tỷ lệ thu gom rác thải tập trung, khơi thông cống rãnh, mảng xanh… Xã Bình Sơn còn tồn tại như: số tuyến đường bê tông hóa, nhựa hóa còn hạn chế; chưa xây dựng được tuyến đường kiểu mẫu; vùng sản xuất nông nghiệp tập trung cần làm rõ hơn; cảnh quan môi trường cần tiếp tục được cải thiện…

Ông Lê Văn Gọi đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội cần họp thống nhất, xây dựng lộ trình cụ thể tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; phân công trách nhiệm từng thành viên trong hệ thống chính trị; tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong xây dựng nông thôn mới ở từng xã; phát huy vai trò hệ thống chính trị trong huy động nguồn xã hội hóa giao thông nông thôn trong Nhân dân. Trưởng đoàn cũng đề nghị Ban chỉ đạo Nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới huyện Long Thành quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện hỗ trợ xã 02 xã thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt góp phần hoàn thành các tiêu chí xã thôn mới nâng cao, xã Bình Sơn trong năm 2021, xã Cẩm Đường vào năm 2022.

 

Phong trào Ủy ban MTTQVN tỉnh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu