ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu các tỉnh phía Nam năm 2020
Đăng ngày: 22-09-2020 09:46
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 15/7/2020, tại khách sạn Công đoàn Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa _ Vũng Tàu), Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu các tỉnh phía Nam năm 2020.

Tham dự hội nghị tập huấn có đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban TWMTTQ Việt Nam – Chủ trì Hội nghị tập huấn, đại diện lãnh đạo Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các đồng chí đại diện MTTQ Việt Nam các tỉnh, MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và đại diện các khu dân cư được chọn xây dựng mô hình điểm của các tỉnh phía Nam.

quang cảnh Hội nghị.jpg

Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe những nội dung cơ bản về: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu trong tình hình mới; Chương trình phối hợp số 20/CTrPH-MTTW-BTNMT, ngày 26/12/2016; Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017 – 2019; Hướng dẫn số 84/HD-MTTW-BTT, ngày 30/8/2017 về xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Trao đổi đại biểu.jpg

Đ/c Phùng Khánh Tài trao đổi với một số đại biểu trong giờ giải lao

Trên cơ sở gợi ý của đồng chí chủ trì, hội nghị đã nghe ý kiến của 05 đại biểu trao đổi, thảo luận xoay quanh một số nội dung: kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu ở khu dân cư; những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường ở khu dân cư; việc thu gom, xử lý rác thải tại cộng đồng dân cư; việc hưởng ứng thư kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ trong việc hạn chế dùng túi nilong sử dụng 01 lần và ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường; khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây con, đời sống sinh hoạt, phòng chống thiên tai, bão, lũ, lũ quét…) ở cộng đồng dân cư; việc giám sát bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của Mặt trận cơ sở.

chủ trì thảo luận.png

Đ/c Phùng Khánh Tài chủ trì thảo luận

Kết luận tại hội nghị tập huấn, đồng chí Phùng Khánh Tài nhất trí tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu cũng như nhận thức cao của các tầng lớp Nhân dân, các khu dân cư trong vấn đề bảo vệ môi trường. Đồng chí đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh quan tâm thực hiện 05 nội dung, cụ thể: sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 20 vào quý IV/2020; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu gắn với thực hiện các nội dung trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục quan tâm phối hợp mở các lớp đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở; quan tâm nhân rộng, biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào; phát huy vai trò giám sát giám sát bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của Mặt trận cơ sở…

 Phong trào- Ủy ban MTTQVN tỉnh 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu