ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận cho cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số năm 2020
Đăng ngày: 25-08-2020 05:21
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 25.8.2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận cho cá nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX. Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng hơn 1000 đại biểu tại các điểm cầu trong cả nước.

Tại điểm cầu Đồng Nai do ông Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì; tham dự có các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Khóa IX); lãnh đạo và chuyên viên các ban chuyên môn cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng tham dự.


  IMG_1256.jpg

Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung, chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai

Tại hội nghị, các vị là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ MTTQ các điểm cầu trong cả nước đã được nghe báo cáo viên truyền đạt 05 chuyên đề về: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Lịch sử và truyền thống; những vấn đề cơ bản về Mặt trận hiện nay do Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày; Thực hiện tốt công tác dân tộc theo Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới do Trương Thị Ngọc Ánh - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày; Những nội dung cơ bản của Đề án tổng thể và chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và Miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Triệu Văn Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc Hội đồng dân tộc Quốc hội trình bày; Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, Cục phó Cục An ninh nội địa, Bộ Công An trình bày; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác dân tộc do ông Vũ Dương Châu - Trưởng ban dân tộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trình bày.

Thông qua các nội dung tập huấn, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp, các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phải là những tuyên truyền viên tích cực, tuyên truyền, vận động nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số đồng thuận chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc, hăng hái tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước...góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; ổn định an ninh chính trị, bình yên cuộc sống...

 IMG_1276.jpg
Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh​ chủ trì điểm cầu Trung ương phát biểu kết luận hội nghị


Phát biểu kết luận tại Hội nghi tập huấn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị lãnh đạo MTTQ, các vị ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cán bộ làm công tác dân tộc của MTTQ các cấp trong cả nước quan tâm một số nhiệm vụ trong tâm như: Công tác tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư; công tác chăm lo cho người nghèo; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...

Minh Trang​
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu