ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020
Đăng ngày: 12-08-2020 10:40
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn chuyên đề công tác dân chủ, pháp luật năm 2020. Đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên cùng 4.625 đại biểu tại 66 điểm cầu trên cả nước.
 

Chủ trì điểm cầu tỉnh Đồng Nai, đồng chí Bùi Quang Huy, Tỉnh Ủy viên /Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, cán bộ công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Lãnh đạo MTTQ các huyện, thành phố và 30 phường, xã của thành phố Biên Hòa.

TIN 184.jpg
Điểm cầu Trung ương

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên truyền đạt 5 chuyên đề về công tác dân chủ, pháp luật: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ - pháp luật trong giai đoạn hiện nay; công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; công tác giám sát của MTTQ Việt Nam; MTTQ Việt Nam với việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình 3 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ đề của nhiệm kỳ 2019- 2024  là "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Vì vậy, chương trình 3 cần tập trung vào việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; Nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội, trọng tâm là giám sát cải cách bộ máy nhà nước, hoạt động quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, quyền và lợi ích cơ bản của người dân, doanh nghiệp; giám sát công tác cán bộ, giám sát cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử; Nhiệm vụ thực hiện dân chủ ở cơ sở; Tổ chức thành công các cuộc tiếp xúc cử tri; tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân, tham dự các kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp Ủy ban nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp sau khi được tập huấn phải tích cực tuyên truyền và vận dụng vào thực tiễn nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật và phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học tập, tự tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Bên cạnh đó cần Kết hợp chặt chẽ việc nắm bắt dư luận xã hội, tập hợp, tổng hợp ý kiến kiến nghị của đoàn viên, hội viên và Nhân dân với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tạo tiếng nói chung, sức mạnh của Mặt trận là ở điểm này, vì tính chất hoạt động, kiến nghị của MTTQ không chế tài. Mỗi cán bộ Mặt trận cần thuộc bài, đúng vai; bám sát mục đích, nguyên tắc, yêu cầu của từng nội dung công tác, bảo đảm sự ổn định, tăng đồng thuận trong nhân dân”.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh, MTTQ các cấp cần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của mình, tham gia công tác bầu cử thông qua việc phối hợp tổ chức và vận động cử tri, Nhân dân thực hiện đúng, đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm trong bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; làm tốt vai trò hiệp thương bầu cử của MTTQ.​​


 ( Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu