ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Xét tuyển học sinh vào học các Trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh
Đăng ngày: 30-07-2020 04:32
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 30-7, Hội đồng Tuyển sinh tỉnh họp xét tuyển học sinh lớp 6 và lớp 10 vào học các Trường dân tộc nội trú tỉnh Đồng Nai, năm học 2020-2021.

20150818_092533.jpg 
 Hình ảnh Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh​


Theo kết quả, Hội đồng Tuyển sinh tỉnh đã thống nhất xét tuyển 117/118 học sinh vào học Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; 70/107 học sinh vào học Trường phổ thông dân tộc nội trú liên huyện Tân Phú - Định Quán; 70/94 học sinh vào học lớp 10 và 102/109 học sinh vào học lớp 6 Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Điểu Xiểng. Như vậy, so với chỉ tiêu các trường dân tộc nội trú còn thiếu học sinh nên Hội đồng Tuyển sinh tỉnh đề nghị trường tiếp tục tuyển sinh đợt 2 để đảm bảo đủ số lượng học sinh được giao theo kế hoạch.  

Ngoài ra, tại cuộc họp Hội đồng xét tuyển cũng đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác dân tộc như: đề nghị tỉnh sớm có chủ trương sửa chữa, nâng cấp Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; nên giải quyết cho học sinh chuyển trường theo nguyện vọng; cho phép các trường chủ động tuyển sinh mà không phải chờ văn bản của phòng giáo dục; đề xuất sửa đổi chỉ tiêu tuyển sinh để phù hợp với tình hình thực tế.​

Thu Hiề​n


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu