ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh nỗ lực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 6 tháng đầu năm 2020
Đăng ngày: 28-07-2020 03:50
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 34 Hội nghị phản biện xã hội
 

Sáu tháng đầu năm 2020, nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng diễn ra, thu hút đặc biệt sự quan tâm của nhân dân như: Tết Nguyên đán Canh Tí, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, qua đó, giáo dục đạo đức lối sống, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện, lây lan và bùng phát của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động của đời sống xã hội, làm thay đổi những thói quen, sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân. Trong cuộc chiến với Covid-19, hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh đã hết sức nỗ lực để cùng với các cấp Chính quyền, vừa tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; vừa huy động sức dân để chăm lo cho dân; vừa thay đổi các hình thức tổ chức hoạt động phù hợp để đảm bảo thực hiện các nội dung hoạt động theo chương trình công tác đã đề ra.

  donacoop.jpg

Mặt trận tỉnh tiếp nhận hơn 19 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch từ các tổ chức, cá nhân


Mặc dù đứng trước những khó khăn, thách thức, vừa tham gia công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo triển khai các nhiệm vụ công tác Mặt trận; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng với các cấp, các ngành đã vận động tuyên truyền thông tin kịp thời về dịch bệnh cho nhân dân; quan tâm, chăm lo cho nhân dân vùng dịch, người có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị ảnh hưởng; chia sẻ với nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn mặn; Mặt trận tỉnh là đầu mối vận động tiền và hàng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid 19 với số tiền gần 20 tỷ đồng và 19 tỷ đồng ủng hộ bằng hiện vật, kịp thời hỗ trợ các y, bác sĩ, nhân viên y tế, các chiến sĩ công an, quân sự, lực lượng liên ngành, tình nguyện viên, người nghèo, người bán vé số, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với số tiền hơn 14 tỷ đồng.

Để đảm bảo duy trì hoạt động theo Chương trình công tác đã đề ra, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên cũng đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động: tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hình thức trực tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội bằng các ấn phẩm trực quan sinh động (tờ rơi, tờ bướm, poster...); giới thiệu, bình chọn các gương người tốt việc tốt.... Trong thời gian cách ly do dịch Covid-19, Hệ thống Mặt trận tỉnh nhà và các tổ chức thành viên cũng đã vận động nhân dân xây dựng và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của gia đình và khu phố.

Ngay khi hết thời gian cách ly, chuyển sang trạng thái bình thường mới, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã nhanh chóng triển khai ngay các hoạt động trọng tâm để tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, được thực hiện tốt đã phát huy tiềm năng của các thành phần các giới trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận chủ trì.

Chuyển động cùng với tỉnh nhà trong tiếp nhận góp ý cho Đại hội Đảng các cấp, Mặt trận tỉnh tổ chức lấy ý kiến góp ý của các vị ủy viên ủy ban. Bên cạnh đó, tại huyện, thành phố cũng tổ chức các hoạt động góp ý, lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, các giới trên địa bàn.

Công tác giám sát, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm thực hiện; tập trung giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19, tiếp nhận và phân bổ các nguồn vận động cho phòng chống dịch; tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề về những vấn đề bức xúc của người dân. trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức các đoàn giám sát được 231 cuộc về các nội dung như: Về công tác chi, hỗ trợ tết cho gia đình chính sách; công tác tiếp công dân, hòa giải và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19... Phối hợp với Hội đồng nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức khảo sát, giám sát 877 cuộc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện và xã đã tổ chức 34 Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, xã, phường, thị trấn  về “Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2020 về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương”. Trong đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phản biện 3 dự thảo Nghị quyết: dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ một phần kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh; dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết 77/2017/NQ-HĐND, ngày 07/7/2020 về quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết về chủ trương ban hành “Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2025”.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Văn Phước cho biết, từ nay đến cuối năm, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong dân về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; chuẩn bị tốt cho Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020; kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam…


(Xuân Tuấn)

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu