ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội thảo khoa học 40 năm thực hiện Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam
Đăng ngày: 16-07-2020 04:29
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Chiều ngày 16/7, tại Nhà khách Quốc hội (thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phối hợp với Viện nghiên cứu tôn giáo tổ chức Hội thảo khoa học 40 năm thực hiện Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Tham dự Hội thảo có ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; linh mục Trần Xuân Mạnh – Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam; giáo sư Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có ông Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Tham dự Hội thảo còn có các vị Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt NamỦy ban ĐKCG Việt Nam các tỉnh, thành phía Nam; lãnh đạo Giáo hội các tôn giáo: Phật giáo; Tin Lành; Ba’hai…

 IMG_0747.jpg

Ông Ngô Sách Thực – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo nhằm mục đích thảo luận, chia sẻ, rút ra những bài học kinh nghiệm qua hơn 40 năm thực hiện Thư chung năm 1980, qua đó tiếp tục phát huy các giá trị của Thư chung năm 1980 trong đời sống xã hội của người Công giáo Việt Nam, để tiếp tục định hướng cho phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo Việt Nam. Hội thảo cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng Hội nghị biểu dương gương “người tốt, việc tốt” trong đồng bào Công giáo Việt Nam (giai đoạn 2015 - 2020).

IMG_0759 (1).jpg

Linh mục Trần Xuân Mạnh – Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát biểu tại buổi Hội thảo

Thư chung năm 1980 đã thể hiện được tinh thần đồng hành cùng dân tộc và ghi nhận vai trò của người Công giáo Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Buổi Hội thảo đã được nghe các đại biểu chia sẻ các nội dung như: Thư chung năm 1980 và hiện tại: Vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo; vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong việc phát huy các giá trị của Thư chung năm 1980; Vai trò của Thư chung đối với người Công giáo Việt Nam trong thực hiện các hoạt động y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội...; Một số kinh nghiệm trong 40 năm thực hiện Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam…

IMG_0737.jpg

Linh mục Phan Khắc Từ - Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát biểu thảo luận

Qua 40 năm thực hiện, Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam đã phát huy các giá trị của Thư chung trong các mặt của đời sống xã hội; thể hiện tinh thần đại đoàn kết, thi đua yêu nước, bảo vệ Tổ quốc, gắn với 35 năm đổi mới của đất nước. Qua 40 năm đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trong đồng bào Công giáo; nhiều tấm gương “Điển hình tiên tiến”, “người tốt, việc tốt” trongthực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 IMG_0755.jpg

Hiệp sỹ đại Thánh giá Lê Đức Thịnh (tỉnh Đồng Nai) phát biểu chia sẻ tại buổi Hội thảo

Các  phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc phát động… góp phần xây dựng trong Hội thánh một nếp sống và một lối diễn tả đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc, xây dựng Giáo hội Công giáo gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, với phương châm “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

79735.jpg

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Qua 40 năm thực hiện Thư chung năm 1980, Hội thảo cũng nêu ra một số kinh nghiệm để Ủy ban ĐKCG Việt Nam các cấp ngày càng phát huy hơn nữa các giá trị của Thư chung năm 1980 trong đời sống xã hội; phát huy vai trò là một tổ chức của phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo, như: Cần tiếp tục tăng cường sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hướng dẫn, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc các cấp; tranh thủ sự đồng thuận của lãnh đạo Giáo hội; Ủy ban ĐKCG các cấp cần đa dạng hóa các hoạt động để đảm bảo kinh phí hoạt động hiệu quả; tích cực thực hiện xã hội hóa các nguồn lực của xã hội của cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ bác ái – xã hội; tiếp tục phát huy tính tiên phong, gương mẫu, làm nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo

Minh Luân

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu