ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kịp thời đưa nguồn lực hỗ trợ đến tay người dân
Đăng ngày: 07-07-2020 09:20
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương đưa gói an sinh này đến các đối tượng bị ảnh hưởng.

20200617_161458.jpg

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Đình Trung phát biểu tại buổi kiểm tra đối với MTTQ huyện Xuân Lộc


Việc chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đã giúp người dân nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Với quyết tâm đưa nguồn lực trợ giúp đến tay người dân sớm nhất, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh Đồng Nai đã chủ động tham gia giám sát quá trình rà soát, lập danh sách, thực hiện chi trả. Việc chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đã giúp các đối tượng nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất và kinh doanh.

Tính đến thời điểm này toàn tỉnh Đồng Nai đã thực hiện xong việc trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ; đã chi hỗ trợ cho 108.568/109.529 (đạt tỷ lệ 99,12%) người với số tiền 138.442.550.000 đồng; Đối tượng hỗ trợ là doanh nghiệp và người lao động đã chi hỗ trợ cho 6.600 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với số tiền 6.600 triệu đồng; 03 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp với số tiền 3.000.000 đồng; 07 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương với số tiền 12.600.000 đồng; 259 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100.000.000 đồng/năm với số tiền 259 triệu đồng; các huyện đã chi cho 200 lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với số tiền 200 triệu đồng; 150 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100.000.000 đồng/năm với số tiền 150 triệu đồng và đang tiếp tục thực hiện chi trả theo quy định.

20200617_140615 (1).jpg
Đoàn kiểm tra của MTTQ tỉnh làm việc với MTTQ huyện Xuân Lộc

 

Để giám sát quá trình hỗ trợ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức kiểm tra công tác giám sát tại 6 đơn vị cấp huyện. Qua kiểm tra cho thấy Ủy ban MTTQ các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, báo cáo Thường trực cấp ủy, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các phòng, ban liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức giám sát ngay từ bước rà soát, lập danh sách và quá trình chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh.

Tại các địa phương, Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn đã thành lập tổ rà soát, giám sát tại các khu dân cư do Trưởng Ban CTMT làm tổ trưởng, phối hợp cùng với chi bộ, trưởng thôn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát, lập hồ sơ đề nghị và giám sát quá trình chi trả chế độ đến người dân.

Đến nay Mặt trận các huyện, thành phố đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tại các xã, phường, thị trấn. Qua giám sát cho thấy việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 bảo đảm tiến độ, công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, đảm bảo nguyên tắc mỗi người chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất và hỗ trợ đúng đối tượng.

Trong quá trình giám sát việc rà soát, lập danh sách đối tượng đề nghị hưởng chế độ và quá trình chi trả, Ban Công tác Mặt trận và Ủy ban MTTQ cấp xã đã kịp thời phát hiện, sàng lọc các đối tượng trùng chế độ, hoặc một số đối tượng phát sinh.

Được biết, sau khi hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng: người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện các bước để thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng là người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ không lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm, hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh. Tại các địa phương, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với UBND cùng cấp triển khai thực hiện quy trình các bước rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình tự thủ tục trong tháng 6 và dự kiến thực hiện hỗ trợ xong trước ngày 31/7.

Tuy nhiên, qua giám sát, trên địa bàn tỉnh có rất nhiều đối tượng hộ kinh doanh nhỏ lẻ không có đăng ký kinh doanh, không có mã số thuế; nhiều người dân lao động ở các lĩnh vực mà Chính phủ chưa quy định hỗ trợ như: thợ xây, thợ mộc, lái xe taxi, thợ cắt tóc, giáo viên hợp đồng tại các trường tư thục... Từ thực tế đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đổng Nai đề nghị UBND tỉnh kiến nghị Bộ LĐTBXH đề xuất Chính phủ bổ sung chính sách hỗ trợ cho các đối tượng này.

Bên cạnh đó, Mặt trận tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh, Sở LĐ TBXH đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố và các ngành đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ với 4 nhóm còn lại để kịp thời hỗ trợ cho người dân theo quy định; đồng thời đề nghị Bộ LĐTBXH tiếp tục có văn bản hướng dẫn cụ thể các vướng mắc cho các địa phương công tác hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ làm căn cứ cho triển khai thực hiện và công tác thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng sau này.

 

(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu