ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội thi kể chuyện chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Đăng ngày: 06-07-2020 09:24
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Các câu chuyện tham gia hội thi phải là người thật, việc thật, có những việc làm hành động, sáng tạo, tạo sự lan tỏa, nhân rộng ở cơ quan, đơn vị, địa phương và trong quần chúng nhân dân.
Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đẩy mạnh việc nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với hiệu quả thực thi công vụ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, quần chúng nhân dân, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thi kể chuyện chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020.
thi kể chuyện.jpg
Hình minh họa: Một tiết mục dự Hội thi năm 2016 được dàn dựng công phu 
(có cả nhân vật được kể và thí sinh múa phụ họa)

Hội thi dành cho đối tượng là cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và và quần chúng nhân dân đang học tập, lao động, công tác, cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Thời gian dự kiến tổ chức Hội thi vào cuối tháng 10 năm 2020. Mỗi Đảng bộ trực thuộc tỉnh chọn 02 thí sinh; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, mỗi đơn vị chọn cử 01 thí sinh tham dự.

Các câu chuyện tham gia hội thi phải là người thật, việc thật, có những việc làm hành động, sáng tạo, tạo sự lan tỏa, nhân rộng ở cơ quan, đơn vị, địa phương và trong quần chúng nhân dân.

Thông qua hội thi nhằm biểu dương, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, những mô hình hiệu quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời phê phán những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, nói không đi đôi với làm, học tập không gắn liền với làm theo, bệnh thành tích, hình thức…

Ban Tổ chức Hội thi sẽ trao 01 giải nhất (5.000.000 đồng); 03 giải nhì (3.000.000 đồng); 05 giải ba (2.000.000 đồng) và 12 giải khuyến khích (1.000.000 đồng) cho các thí sinh tham dự hội thi.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu