ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc
Đăng ngày: 23-06-2020 09:15
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 23/6, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung đã giảng bài chuyên đề về công tác tuyên truyên, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.
 

Lớp bồi dưỡng được Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tại Trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố Biên Hòa, từ ngày 22/6 đến 25/6/2020. Tham dự có hơn 110 cán bộ làm công tác dân tộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

IMG_0272.jpg

Ông Vũ Đình Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giảng bài chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Bên cạnh chuyên đề bồi dưỡng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí tham dự lớp tập huấn còn được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề như: Tình hình triển khai các chinh sách dân tộc và những vướng mấc, bài học kinh nghiệm; công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng; kỹ năng dân vận, vận động, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc; công tác kiểm tra, giám sát về chính sách dân tộc; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc....

 IMG_0271.jpg

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho cán bộ làm công tác dân tộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có thêm kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Hà Phươ​ng

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu